Documentos temáticos

Avaluació del programa municipal Fons d'Ajuts d'Emergència Social 0-16.

Año del documento:
2016

Recerca aplicada per analitzar la prevalència de la pobresa energètica i els seus determinants socioeconòmics, així com l'associació entre pobresa energètica i salut. 

Año del documento:
2016

Transcorregut els primers tres anys de desplegament del Pla de les Persones Grans 2013-2016 es presenta el III Informe de seguiment del Pla, corresponent a l’any 2015. Aquest és el tercer informe dels previstos, tal i com s’estableix en el sistema de seguiment i avaluació del Pla, que planteja un seguiment anual del grau de desplegament o execució de les actuacions i objectius plantejats en les seves 4 línies estratègiques.

Año del documento:
2016

Estudi diagnòstic on l'Ajuntament de Barcelona es planteja identificar mancances en matèria de despesa pública destinades a cobrir les necessitats bàsiques de les persones.

Año del documento:
2015

En el decurs de la Jornada desenes d’empreses s’entre-vistaran amb persones candidates per cobrir llocs de treball o formar part de les seves bosses de treball. L’Ajuntament lliurarà el Segell Làbora a les empreses que participen en el projecte, certificant el seu reconeixement com a empresa solidària.

Año del documento:
2015

Recerca aplicada per construir un nou model d’intervenció, a partir d'un enfocament integral i global del tema de l'alimentació, per abordar i respondre, amb nous programes i serveis, a la inseguretat alimentària. 

Año del documento:
2015

Estudi diagnòstic on l'Ajuntament de Barcelona es planteja identificar mancances en matèria de despesa pública destinades a cobrir les necessitats bàsiques de les persones.

Año del documento:
2015

Recerca aplicada col·laborativa per definir i protocol•litzar les pràctiques d’atenció a famílies amb infants en risc. 

Año del documento:
2015

Estudi diagnòstic per conèixer la situació de les persones sense llar a Barcelona. 

Año del documento:
2015

Avaluacions que pretenen escatir si la millora (o no) de la problemàtica inicial es deu a haver participat en la intervenció del programa Primer la Llar des del model Housing First.

Año del documento:
2015

Transcorregut dos anys de desplegament del Pla per a la Infància 2013-2016 es presenta l’Informe de seguiment del Pla corresponent a l’any 2015. Aquest és el tercer informe dels previstos, tal i com s’estableix en el sistema de seguiment i avaluació del Pla, que dona informació del grau de desplegament del mateix. L’objectiu de l’Informe és exposar l’estat de situació l’any 2015 dels diferents objectius i accions que contempla el Pla, estructurats per cada una de les 4 línies estratègiques de què es composa.

Año del documento:
2015

Recerca aplicada sobre l'evolució de les desigualtats socioeconòmiques i la mortalitat en nou àrees metropolitanes europees. 

Año del documento:
2015

Estudi diagnòstic per conèixer la situació de determinats col•lectius especialment vulnerables als efectes de la crisis.

Año del documento:
2014

Recerca aplicada per crear un model integral d’alliberament i recuperació de les dones que viuen en situació de violència masclista de parella, amb instruments de mesura validats i multidimensionals. 

Año del documento:
2014

El Baròmetre d'Infància i Famílies de Barcelona (BIFAB2014) és un projecte de l'Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració de l'Institut d'Infància i Món Urbà (CIIMU) i té per objectiu oferir coneixement sobre la situació de les famílies de la ciutat amb fills i filles menors de 16 anys.

Año del documento:
2014

Estudi diagnòstic per conèixer la situació de determinats col·lectius especialment vulnerables als efectes de la crisis.

Año del documento:
2014

Estudi diagnòstic per conèixer la situació de determinats col•lectius especialment vulnerables als efectes de la crisis.

Año del documento:
2014

Estudi diagnòstic per conèixer la situació de determinats col•lectius especialment vulnerables als efectes de la crisis.

Año del documento:
2014

Estudi diagnòstic per conèixer la situació de determinats col•lectius especialment vulnerables als efectes de la crisis.

Año del documento:
2014

Recerca aplicada col·laborativa per definir i protocol•litzar les pràctiques d’atenció a famílies amb infants en risc. 

Año del documento:
2013

Páginas

Ayuntamiento de BarcelonaÁrea de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBIContactaAviso legal Accessibilidad