Facilitem l’activitat econòmica i el desenvolupament dels sectors estratègics emprenedors i innovadors, amb alt valor afegit i generadors d’ocupació de qualitat. Es tracta de sectors i activitats vinculats al bio i la sostenibilitat, el digital, el creatiu, el turisme i el comerç.

Treballem per l’aprofitament del potencial transversal de la nova indústria 4.0, l’economia social i l’economia circular per enfortir serveis i actuacions en tota la cadena de valor; i continuem fomentant l’emprenedoria i donant suport a les persones amb idees de negoci.

Objectius

  • Desplegar el nou model d’atenció a les persones emprenedores.
  • Continuar l’impuls dels serveis a la xarxa d’incubadores i els seus programes.
  • Fomentar la col·laboració publicoprivada per a grans projectes transformadors de ciutat en emprenedoria i contribució a la consolidació del model d’emprenedoria “amb marca Barcelona”.
  • Apostar per serveis a les empreses cada cop més especialitzats i digitalitzats.
  • Donar suport a la transformació digital i fomentar un creixement empresarial més responsable i sostenible.
  • Impulsar els acords necessaris per enfortir la competitivitat de la regió metropolitana.

Accions

  • Consolidar programes com ara Lidera per a dones professionals, directives i emprenedores.
  • Reforçar els serveis de finançament, gestió del talent, i captació i aterratge de talent internacional i projectes estrangers.
  • Dissenyar un pla d’economia per a la sostenibilitat per impulsar la transformació social i mediambiental de l’activitat econòmica.
Façana d'un comerç a Barcelona