Tenint en compte que, segons el Departament d’Assumptes Econòmics i Socials de les Nacions Unides, l’any 2050 el 70% de la població viurà a les ciutats, els sistemes de producció i d’accés als aliments que s’utilitzen a les ciutats tenen cada cop més pes a l’hora d’incidir en problemes tan greus com la fam, la pobresa que pateix l’àmbit rural o el canvi climàtic.

Conscients d’aquesta problemàtica, l’octubre del 2015, Barcelona i més d’un centenar de governs locals d’arreu d’Europa van signar el Pacte de política alimentària urbana de Milà i es van comprometre a desenvolupar sistemes alimentaris sostenibles, inclusius, resilients, segurs i diversificats. Aquest compromís polític a favor d’una alimentació socialment justa i ecològicament sostenible (envers el planeta i les generacions pròximes) va acabar donant lloc a l’Estratègia d’impuls de la política alimentària 2016-2019 de l’Ajuntament de Barcelona.

Des d’aleshores, Barcelona desplega una política adreçada a la sobirania alimentària que permeti transitar cap a un sistema alimentari sa, ambientalment sostenible i socialment just.

L’Administració local, la pagesia i les entitats socials estan posant en marxa un conjunt de propostes i espais per avançar cap a aquest nou model agroecològic de sobirania alimentària. Actualment s’estan desenvolupant accions per donar visibilitat i suport a la comunitat pagesa i l’agricultura urbana, donar a conèixer i enfortir alternatives d’alimentació sostenible i proximitat (xarxa de mercats municipals, comerç i restauració de proximitat, cooperatives de consum, etc.) i per a una política coproduïda en col·laboració amb el sector agroalimentari vinculat a la ciutat.

Objectius:

  • Estendre la sobirania alimentària en la producció, la distribució i el consum.
  • Fomentar la producció agroecològica.
  • Fomentar els circuits curts de comercialització i la presència del producte agroecològic i de proximitat en la xarxa de mercats municipals.
  • Fomentar el consum responsable i lluitar contra el malbaratament alimentari.
  • Vetllar per la seguretat alimentària.

Durant la Cinquena Cimera Anual d’Alcaldes del Milan Urban Food Policy Pact del 2019, Barcelona va ser designada per ser la seu de la cimera internacional del 2021 del Pacte de Milà, i, per tant, es convertirà en la capital de l’alimentació sostenible.

La designació de Barcelona té el seu element central en l’organització de la Trobada Mundial d’Alcaldes del Pacte de Polítiques d’Alimentació Urbana de Milà durant el mes d’octubre del 2021, però s’emmarca en un calendari d’actes i esdeveniments entorn de l’alimentació sana, justa i sostenible al llarg de l’any.

Sota el lema “Resiliència creixent: societats d’alimentació sostenible per abordar l’emergència climàtica”, la candidatura de Barcelona planteja una visió integral de l’alimentació centrada en tres eixos clau: les dietes saludables, l’alimentació sostenible com una oportunitat econòmica per al comerç de proximitat i la pagesia i la lluita contra el canvi climàtic.

Alhora, la capitalitat vol ser el moment culminant d’un procés d’elaboració de l’Estratègia alimentària 2030 i la constitució d’un Consell Alimentari.

Home despatxant a un Mercat de pagès