El Districte de Gràcia treballa amb la Fundació de manera coordinada per garantir els serveis necessaris per al bon funcionament de la festa. Aquí podràs conèixer "l'altra cara de la festa", o els detalls de l'organització interna.

Les Festes de Gràcia són l’expressió de la identitat gracienca i representen el punt àlgid de la vida associativa i participativa de la Vila de Gràcia. En els més de dos-cents anys d’existència, han estat organitzades per les associacions de carrers, places i associacions de veïns i veïnes, fet que s’ha mantingut viu al llarg dels anys i forma part de la seva idiosincràsia. Avui dia també, però amb una estructura organitzativa que comanda la Fundació Festa Major de Gràcia.

D’altra banda, el districte de Gràcia col·labora braç a braç amb la Fundació de manera coordinada i consensuada per garantir els serveis necessaris perquè es pugui desenvolupar la festa en les millors condicions. D'una manera o d'una altra totes les direccions del districte treballen per la Festa Major. Des dels Serveis Generals i Administració que faciliten la gestió econòmica i contractació dels serveis, fins als Serveis Tècnics d'Inspecció, Llicències, Manteniment...  

Les reunions preparatòries entre els i les membres del Comitè de Direcció de la Fundació i la Gerència i els tècnics i les tècniques del districte de Gràcia comencen quatre mesos abans de l’inici de les festes. De manera sistemàtica s’aborden els diferents temes amb els i les professionals corresponents. En els preparatius de les festes estan implicats tècnics i tècniques de diferents direccions del districte, així com de departaments de diferents àrees i serveis de les gerències de: l'Àrea de Seguretat i Prevenció, Àrea de Drets Socials, Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, entre d’altres.

La principal complexitat de les Festes de Gràcia rau en la seva magnitud pel que fa als públics assistents i a les entitats que organitzen una activitat o l'altra. Més d’un centenar d’entitats del districte de Gràcia s’aboquen a organitzar tota mena d’actes i activitats, amb la seva massa social al darrere. Entitats centenàries com les del G6, i també culturals, esportives, socials, etc., tenen cabuda en els prop de nou-cents actes del programa, una bona part dels quals són en horari diürn.

De sempre, més enllà de les festes que organitza la Fundació de la Festa Major de Gràcia, el districte de Gràcia ha intervingut amb altres col·lectius que han organitzat paral·lelament activitats en diferents espais.

La participació veïnal i del teixit social, la preservació de la tradició i de la cultura són l’esperit i la riquesa de la festa, declarada d’interès nacional. Tanmateix, els serveis, perquè aquest entramat funcioni, i garantir així la seva bona marxa, són un veritable repte.