La Festa Major de Gràcia és una de les celebracions populars més arrelades del territori. L’organització de la festa suposa el punt àlgid de la vida associativa del barri i representa d’alguna manera l’expressió màxima de la identitat gracienca. Durant tot l’any, el Districte de Gràcia treballa de forma coordinada amb la Fundació de la Festa Major de Gràcia per fer de la festa un espai de trobada i diversió on tothom pugui gaudir de les activitats i la celebració. Per això, cada any es repensa la festa al voltant de tres grans eixos que permeten assolir aquest objectiu: sostenibilitat, inclusió i convivència. Aquests eixos representen els valors que es volen reivindicar a la festa, i amb el pas dels anys s’ha anat assumint diferents reptes per aconseguir-ho.

Sostenibilitat

És tracta d’un dels temes en els quals la col·laboració amb la Fundació Festa Major, a través dels seus carrers i espais guarnits, requereix més complicitat. Any rere any es treballa envers la sensibilització a les comissions de festa que, sovint, es veuen desbordades per l’afluència de públic; per tant, les accions de comunicació envers aquestes accions són imprescindibles.

Des dels Serveis de Neteja i el Districte de Gràcia es promou la instal·lació de bujols de recollida selectiva als espais de festa. S'amplia el servei de recollida habitual i es fan repassos en previsió de desbordaments en funció de les activitats programades. A més de la recollida selectiva, es promou l’ús de materials compostables en els sopars del veïnat i els gots reutilitzables per utilitzar "dins i fora de la festa". A més, bona part dels guarnits es creen amb materials reciclats, i un cop acaba la festa es recuperen. 

El got reutilitzable. Des de ja fa uns anys no es lliuren gots de plàstic. La Fundació Festa Major de Gràcia aplicarà el sistema integral dels #gotsreutilitzables a tots els carrers i espais del barri durant la Festa Major. El got, amb un disseny específic per a la Festa Major, es distribueix mitjançant un petit dipòsit en concepte de lloguer a totes les barres de la Comissió de Festes. Tothom pot retornar el seu got en el moment de marxar a qualsevol barra de la Comissió i recuperar així el dipòsit o bé conservar-lo. D'aquesta manera, s'evita el seu abandonament, reduint-se així l'impacte ecològic i les deixalles en carrers i places. Quan finalitzin les festes, tot el got recuperat, net i brut, es retornarà a les instal·lacions d’Ecofestes per ser rentat i empaquetat de nou, a fi que pugui ser utilitzat en pròximes edicions o en altres activitats del barri. 

Inclusió

Cada any es continua treballant per fer de la Festa un esdeveniment inclusiu i amb criteris d'accessibilitat, tant pel que fa a les barreres arquitectòniques com pel que fa a les barreres de comunicació, en el qual tothom tingui facilitats per gaudir-ne independentment de la seva diversitat. Així, la col·laboració entre El Districte de Gràcia, l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i la Fundació Festa Major és fonamental per aconseguir aquest objectiu.

Sistema d’autodescripció per a persones amb discapacitat visual. Un altre any, les persones amb discapacitat visual les persones amb discapacitat visual podran visitar pel seu compte els carrers guarnits seguint una guia feta amb audiodescripció, gràcies a un nou contingut creat amb l'aplicatiu Wheris. També es podrà consultar d'aquesta manera el programa general de les festes a càrrec de la Fundació Festa Major. 

A banda d’això, en el marc de la festa inclusiva s’organitzen diverses activitats a la Pl. Del Sol, a la Pl. Revolució, a la Pl. Dones del 36’, i al Punt Verd Tabuenca. Per saber-ne més sobre aquestes activitats podeu consultar els programes.

Convivència

Es treballa de forma coordinada amb la Fundació Festa Major de Gràcia per donar un major impuls a les activitats i programacions diürnes de la festa. Amb el gir cap a una festa familiar es vol recuperar l’esperit originari de les festes. Per això, es programen més de la meitat d’activitats en horari diürn.

També es programen activitats a determinades places per garantir i una festa cívica, en convivència amb l’entorn. L’activitat a les places del Diamant, el Sol i la Revolució acaben a la 1.00 de la matinada cada dia i a les 2.30 h els divendres i dissabtes.

A banda d’això, juntament amb l'Agència de Salut Pública de Barcelona, s'ha ofert a les comissions dels carrers de Festa Major una formació per a la prevenció de l'abús de l'alcohol durant el mes de maig, adreçada a les persones que estan al càrrec de les barres.  

Mesures pel control del soroll. Com s'ha fet en els darrers anys, i d'acord amb la Fundació Festa Major de Gràcia, s'ha acordat amb els carrers participants la millora dels aspectes de convivència i sostenibilitat de la festa.

Com l'any passat, es col·locaran limitadors de so per respectar el descans dels veïns i veïnes. D'aquesta manera, i amb la complicitat de les comissions de festa dels diferents carrers, s'ha aconseguit optimitzar la distribució d'altaveus, tarimes i altres dispositius per reduir-ne l'impacte del so en els habitatges i s'han situat limitadors de so a diferents punts de la festa els dies de més afluència o intensitat musical. En tot cas, cal recordar que: la instal·lació d'un limitador suposa una reducció de la percepció del nivell sonor, sense perjudicar la qualitat musical, i minimitzant l'impacte acústic en els habitatges més directament afectats.