Data: El lliurament de premis té lloc a les sis de la tarda del 17 d’agost.

Ho organitza: Fundació Festa Major de Gràcia.

Origen: En el seu origen, els premis als carrers guarnits s'entregaven en algun dels envelats de la festa major. Un cop recuperada la democràcia, el nombre de carrers va augmentar així com el del públic assistent. El format de l’acte ha anat variant, i ha tingut com a escenaris l’envelat de la plaça de la Revolució, el de la plaça del Sol, el de l’escola Jujol, el de la seu del Districte i el de la plaça de la Vila de Gràcia, on es fa actualment.

Descripció: Aquest és un dels moments més important de la festa, en què es reconeix la vàlua artística de cada carrer o plaça guarnida, mitjançant els premis que atorga un jurat de persones vinculades amb el món creatiu, i d'acord amb els paràmetres d’un reglament que especifica tots els elements que s’han de valorar.

Els premis dels carrers guarnits són els següents: del primer al tercer, premi d’honor; del quart al desè, només premi, i de l’onzè cap endavant, accèssit. També s’atorguen sis mencions especials a la reutilització de materials, la il·luminació, la innovació, el detall artístic, el sostre i la portalada.

En aquest acte, la Federació de Colles de Sant Medir concedeix el premi Dolça Festa al guarnit del carrer, o espai de festa, que té més harmonia de llum i de colors.

També es lliuren els premis a les tres millors portades de programa de festa major dels carrers i les places participants, així com els premis als deu millors guarniments de balcons i portalades.

La mesa presidencial que lliura els diferents premis la integren el president de la Fundació Festa Major de Gràcia, l’alcalde de Barcelona o la persona en qui delegui, el president de la Generalitat de Catalunya o la persona en qui delegui, el regidor i el president del Districte de Gràcia, i un conseller de cada partit polític que tingui representació al Consell del Districte.