El Pla d’infància 2021-2030 incorpora la visió d’infants i experts amb l’objectiu de defensar els seus drets

18/10/2021 - 14:49

Pla d’infància. A més dels nens i nenes, en l’elaboració hi han participat més de 150 persones expertes i es tradueix en més de 70 actuacions que poden significar un salt qualitatiu per a les vides dels infants de Barcelona.

A més dels nens i nenes, en l’elaboració hi han participat més de 150 persones expertes i es tradueix en més de 70 actuacions que poden significar un salt qualitatiu per a les vides dels infants de Barcelona. A més, el pla se centra en tres eixos d’actuació per millorar la vida dels nens i nenes: els infants en situació de vulnerabilitat, la lluita contra les desigualtats de gènere, discapacitat o origen, i l’equilibri territorial.

A Barcelona hi viuen 246.453 infants i adolescents d’entre 0 i 17 anys, que representen el 14,8% de la població de la ciutat, i més del 18% són de nacionalitat estrangera. El 34,4% dels infants de 0 a 17 anys viuen en risc de pobresa o exclusió social. 

I el “Pla d’infància 2021-2030. Reptes i actuacions per millorar les vides i drets de la infància i l’adolescència a Barcelona” parteix d’una mirada universal per a totes les infàncies, però es focalitza en tres eixos transversals que tenen en compte especialment que les vides dels nens i les nenes estan molt condicionades pels seus contextos familiars i territorials, així com per les desigualtats socials, sobretot el risc de pobresa o exclusió social, però també per les desigualtats de gènere, origen o la discapacitat.

Un total de 7 drets, 23 reptes i 70 actuacions

El pla s’estructura entorn de set drets de la infància:

 • Dret a les condicions econòmiques i materials adequades
 • Dret a l’educació, el lleure, la cultura, el joc i el descans
 • Dret a la salut integral i als serveis sanitaris
 • Dret la família i les seves responsabilitats, i a la protecció social de la infància
 • Dret a la protecció contra les discriminacions i les violències
 • Dret a la participació, a l’escolta i a rebre informació adequada
 • Dret a l’interès superior de l’infant

A aquestes idees s’han vinculat 23 reptes de ciutat, als quals s’espera donar resposta a través de 70 actuacions destacades, entre les quals destaquen les següents:

 • Sistema de cribratge per valorar la vulnerabilitat social d’infants i adolescents.
 • Escoles bressol municipals: més, millors i més obertes, i creació i reforç de la Xarxa d’Espais Familiars de Criança Municipals.
 • Serveis i recursos de salut mental per a infants i adolescents.
 • “Vila Veïna, posant la vida al centre”: comunitats de cura de la petita infància.
 • Programa per a la prevenció de les violències sexuals en la infància i l’adolescència.
 • Impuls, construcció, desenvolupament i innovació de processos de participació infantil.
 • Reflexió per a l’estratègia sobre infància i adolescència a Nou Barris.

A més, es tracta d’un pla viu, amb un marc flexible per fer-hi actualitzacions i avaluacions intermèdies que garantiran l’adaptació del pla als canvis de la realitat social.

Un pla a 10 anys vista

El pla, que es presenta a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports d’aquest mes d’octubre, s’ha dut a terme a partir d’una diagnosi prèvia en què s’han tingut en compte prop de 150 indicadors d’infància i adolescència com els recollits a l’Observatori 0-17 BCN.

També s’hi recullen les aportacions fetes pels infants en diferents processos participatius com el programa “Parlen els nens i nenes”, l’Agenda dels infants, les aportacions dels nens i nenes al PAM-PAD o l’Audiència Pública.

Aquest ampli treball de recerca es va concretar en una proposta inicial de reptes en matèria d’infància que es van debatre amb més de 150 persones expertes de l’àmbit acadèmic, professional i de les entitats socials.

És la primera vegada que un pla d’infància s’elabora a 10 anys vista i que es fa de manera participada, per tal d’aconseguir un salt de les polítiques municipals a les polítiques de ciutat.

Jornada “Estratègies cap als reptes d’infància a Barcelona, amb horitzó 2030”

El pla es presentarà el 12 de novembre en una jornada organitzada per l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo – Centre Ernest Lluch (CUIMPB) i l’Institut Infància i Adolescència. La jornada, a més de la presentació del pla, tindrà com a objectiu debatre sobre les polítiques locals d’infància a Barcelona, tot coincidint amb el mes en què es commemora el Dia dels Drets dels Infants (20 de novembre).