Més de 97.500 persones ateses pels serveis socials durant el 2021

08/02/2022 - 15:23

Serveis socials. El nombre d’atencions s’ha incrementat un 10,36% respecte a l’any 2020.

Aquest darrer any els centres de serveis socials van atendre 97.531 persones, xifra que representa un nou màxim històric en la seva activitat. En total es van fer 269.106 atencions, un 7% d’atencions més que el 2020 i un 45% més de les atencions fetes el 2019. El temps d’espera per rebre la primera atenció s’ha reduït dels 15,36 dies del 2020 a 12,4 dies de mitjana l’any 2021.

Del total de persones ateses un 63% eren dones i un 24% han estat ateses per primera vegada o bé feia més d’un any que no n’havien tingut necessitat. Per districtes, i tenint en compte el nombre d’atencions fetes, perquè cada persona en pot rebre més d’una, Nou Barris, amb 38.835 atencions, i Ciutat Vella, amb 36.801, continuen sent els districtes que acumulen més activitat.

Per fer front a l’increment de la demanda, l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) va incorporar durant l’any passat més d’un centenar de professionals als equips d’atenció bàsica. En concret, 95 professionals més als centres de serveis socials (CSS), 25 més als equips d’atenció a la infància i l’adolescència (EAIA) i 3 més al Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA).

Les ajudes econòmiques gestionades directament pels centres de serveis socials durant l’any 2021 van sumar un total de 41,3 milions d’euros, dels quals 25,8 milions d’euros, més de la meitat del pressupost, es van destinar a ajudes per sufragar l’habitatge (un 7,5% més que el 2020), es van atorgar 9,96 milions d’euros a través del Fons 0-16 per a famílies amb infants a càrrec i els 3,5 milions d’euros restants es van destinar a ajudes d’alimentació. 

Els serveis socials municipals, reconeguts per la seva tasca

Els serveis socials de Barcelona han estat reconeguts com els millors de l’Estat per l’Associació Estatal de Directores i Gerents de Serveis Socials (AEDiGSS). Poden tramitar ajudes econòmiques en un termini inferior a 48 hores, una capacitat que només tenen onze ciutats més a l’Estat.

Els serveis socials també han estat reconeguts recentment amb les medalles d’honor de Barcelona 2021 per la tasca essencial que fan per acompanyar la ciutadania davant la pandèmia de la covid-19.