Obertes les inscripcions a "Temps per a tu", activitats de lleure per a persones amb discapacitat pel curs 2020 - 2021

Temps per a tu és un servei per fomentar el lleure de qualitat dels infants, adolescents, joves i persones adultes amb discapacitat i, alhora, per promoure la conciliació de la vida laboral i personal de les famílies.

"Temps per a tu" és un servei per fomentar el lleure de qualitat dels infants, adolescents, joves i persones adultes amb discapacitat i, alhora, per promoure la conciliació de la vida laboral i personal de les famílies.

“Temps per a tu” ofereix activitats lúdiques i jocs adaptats a les diferents edats. Les activitats es planifiquen tenint en compte les preferències i els interessos de les persones participants. I són dutes a terme per professionals d’entitats que treballen en l’àmbit del lleure per a persones amb discapacitat.

Les activitats s’adaptaran a la situació de la covid-19 d’acord amb les recomanacions que indiquin les autoritats competents en cada moment.

El període d’inscripció al programa “Temps per a tu” és de l’1 al 16 de setembre. Consulteu com fer el tràmit de sol·licitud i els dies, els horaris i els espais de les activitats segons la franja d’edat de la persona amb discapacitat que hi vol participar:

Petita infància amb discapacitat. D’1 a 3 anys
Infants i adolescents amb discapacitat. De 4 a 17 anys
Joves i persones adultes amb discapacitat. A partir de 18 anys

L’adreça de contacte del servei és tempsperatu@bcn.cat

Aquest servei l’ofereix l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI i dels districtes de la ciutat.