You are here

Aquesta línia d’actuació permet la transformació urbanística d’àmbits que necessiten renovar-se o reformar-se de manera ordenada, des del respecte als principis de sostenibilitat econòmica, social i mediambiental, la cohesió territorial i l'eficiència energètica.

La transformació es fa mitjançant uns instruments de gestió, els quals poden adoptar les modalitats de cooperació o compensació i d’expropiació.

La gestió comprèn totes les tasques, des de l’aprovació de l’instrument de gestió fins a l’alliberament del sòl per edificar, i els espais públics com ara parcs, places, vials, etcètera, donant compliment a allò que es preveu al planejament de la ciutat.

 

Arc del Teatre – Reparcel·lació

Ciutat Vella

Descarregar

Plaça de la Gardunya – Reparcel·lació (finalitzada)

Ciutat Vella

Descarregar

Glòries i entorns - Reparcel·lació

Eixample

Descarregar
Transformació de les Glòries

Interior d'Illa a l'Av. Vilanova - Reparcel·lació i Expropiació

Eixample

Descarregar

Àmbit de la Cobertura vies de Sants - Expropiació

Sants-Montjuïc

Descarregar

Can Batlló - Reparcel·lació

Sants-Montjuïc

Descarregar

Can Clos - Plus Ultra – Expropiació

Sants-Montjuïc

Descarregar

Jardins de Màlaga - Reparcel·lació (finalitzada)

Sants-Montjuïc

Descarregar

Mare de Déu del Port - Reparcel·lació

Sants-Montjuïc

Descarregar

Marina del Prat Vermell - Reparcel·lació

Sants-Montjuïc

Descarregar
Modificació urbanística

Obertura c. Diputació - Reparcel·lació (finalitzada)

Sants-Montjuïc

Descarregar

Colònia Castells - Expropiació

Les Corts

Descarregar
Un nou model d'urbanisme

Europa-Anglesola - Reparcel·lació

Les Corts

Descarregar

Vores Via Augusta - Reparcel·lació

Sarrià-Sant Gervasi

Descarregar

Vallcarca - Expropiació i Reparcel·lació

Gràcia

Descarregar
Planejament participatiu

Maurici Viladomara/ Font d'en Fargas - Expropiació

Horta-Guinardó

Descarregar

Torre Garcini - Expropiació

Horta-Guinardó

Descarregar

Tres Turons -fase zero - c. de Mühlberg - c. de Marià Labèrnia - Expropiació

Horta-Guinardó

Descarregar

Agudes/ Pedraforca - Expropiació

Nou Barris

Descarregar

Torre Baró PAU2 Sector 1 - Reparcel·lació

Nou Barris

Descarregar

Torre Llobeta - Expropiació

Nou Barris

Descarregar

Trinitat Nova - Expropiació

Nou Barris

Descarregar

Casernes de Sant Andreu - Reparcel·lació

Sant Andreu

Descarregar

Colorantes - Reparcel·lació

Sant Andreu

Descarregar

Entorns Sagrera - Reparcel·lació

Sant Andreu

Descarregar

Presons Trinitat Vella - Reparcel·lació i Expropiació

Sant Andreu

Descarregar

Residència - Lanzarote - Reparcel·lació

Sant Andreu

Descarregar

Trinitat Madriguera - Reparcel·lació

Sant Andreu

Descarregar