You are here

Eix urbanístic i ambiental:

Es preveu desenvolupar el barri amb criteris de sostenibilitat ambiental i qualitat urbana, tant en la fase d’ordenació com en la construcció dels edificis residencials i productius i posterior utilització. S’han introduït en la planificació criteris per incrementar i diversificar el verd urbà; disminuir la mobilitat obligada dels ciutadans i potenciar el transport públic vers el privat; augmentar la sobirania energètica de l’àmbit; optimitzar el cicle urbà de l’aigua; optimitzar la gestió de residus, etc.

Eix economia i treball:

La Marina té l’oportunitat de convertir-se en un pol econòmic de referència per a la ciutat metropolitana. Una gestió activa del desenvolupament de l’àmbit pot ser de vital importància per promoure un teixit econòmic híbrid (amb activitat productiva, tecnològica i d’alt valor afegit, serveis de proximitat, etc.) i encaixar nous espais productius per a activitats que requereixen una certa centralitat a la ciutat i connectivitat a la xarxa com a factor clau. El creixement poblacional comportarà una oportunitat de reactivació econòmica al barri, especialment en relació amb el comerç de proximitat.

Eix social i comunitari:

La transformació urbana prevista esdevé una oportunitat per a cohesionar els barris de la Marina del Prat Vermell i la Marina de Port i millorar i reforçar tant el sistema d’equipaments de proximitat com les comunicacions actuals.

Pel que fa als a la relació del nou veïnat amb el barri actual serà necessari teixir complicitats i promoure l’arrelament i el vincle comunitari de les persones que s’ubiquin a les noves promocions amb les que viuen al barri ja existent. En paral·lel, cal garantir que, mentre s’aixeca un nou nucli urbà al barri, es dona resposta a les necessitats socials, comunitàries i urbanes dels nuclis existents.

 

Podeu descarregar un tríptic informatiu en aquest enllaç.