El barri actual correspon a la zona més històrica de l'antic municipi de les Corts, que es va originar al voltant de les masies que s'aplegaven a redós de les torrenteres que baixaven de Collserola. Al segle XIX va patir un creixement molt ràpid, que li va comportar una independència administrativa, prometedora però breu, atès que les Corts es va agregar a Barcelona el 1897.

Actualment presenta un paisatge urbà força heterogeni que combina edificacions d'origen medieval, les que provenen de les primeres urbanitzacions vuitcentistes i noucentistes, i d'altres de nova construcció que han creat tot un catàleg d'arquitectura contemporània molt reconegut per diversos premis FAD.

Diferents nuclis, una identitat

El sector conegut com a Camp de la Creu - Loreto, a llevant del barri, ha heretat el seu nom de la creu de terme i del convent de les monges franceses de Loreto que hi havia en aquest indret. Durant la dècada dels anys setanta del segle XIX, es van obrir els carrers principals i la plaça del Carme, situada a l'eix central d'aquesta popular barriada. Al final de segle s'hi van instal·lar, al voltant, diverses indústries, com ara la fàbrica Castells i la seva colònia obrera, actualment en procés de remodelació.

Les places de Can Rosés, de la Concòrdia i de Comas, situades al llarg dels eixos vertebradors transversals, són el cor de l'antic nucli, per damunt de la travessera de les Corts. La part més alta d'aquest sector ha estat ocupada íntegrament per nous desenvolupaments residencials i sobretot terciaris a ambdós cantons de la Diagonal. Als terrenys de l'antic mas de Can Batllori, sobre la Diagonal, es van trobar restes neolítiques i ibèriques, així com una vil·la i una necròpoli romana.

Finalment, el sector de Can Novell - plaça del Centre i plaça del Sòl de Baix, entre la travessera i l'avinguda de Madrid, comprèn majoritàriament zones d'urbanització força recent, com la dels terrenys on va haver-hi el camp del FC Barcelona entre els anys vint i seixanta del segle XX. Antigament pivotava sobre l'eix vertical del carrer de Vallespir, que facilitava l'accés dels habitants de les Corts al tren de Sants.

Mostra’n menys