El topònim Petras Albas o pedres blanques, documentat l'any 986, fa referència al color clar de la roca en aquesta zona i va ser adoptat pel mas que la presidia, del qual deriva el nom del barri actual. La reina Elisenda de Montcada, quarta esposa de Jaume II, va triar el lloc per fundar-hi, l'any 1327, un monestir de clarisses, l'actual Monestir de Pedralbes, que es considera una de les joies del gòtic català. Altres llocs d'interès històric són el mas Can Canet, Santa Caterina i la Font del Lleó, Santa Maria Reina i la Vil·la Hèlius.

Pedralbes és, avui, la zona residencial de més alt nivell de Barcelona, amb grans mansions —antigues i noves— envoltades de jardins, com a l'entorn de l'avinguda de Pearson i del parc de l'Oreneta, o blocs aïllats, com als entorns de l'avinguda de Pedralbes i de la carretera d'Esplugues. El barri inclou, en el seu extrem occidental, el conjunt o petit barri de la Mercè, creat l'any 1946 amb el nom de Las Cinco Rosas, fent referència a un dels símbols de la Falange. L'Instituto Nacional de la Vivienda hi va edificar 123 habitatges protegits que, l'any 1981, van passar al patrimoni social urbà.

El barri inclou el gran parc de Cervantes, la caserna del Bruc, els jardins i el Palau Reial de Pedralbes, així com el Campus Nord de la Zona Universitària. També en destaca la finca Güell, de Gaudí, amb el conegut drac en el forjat de l’entrada. A l'extrem oriental, entre l'avinguda de Pedralbes i la ronda del Mig, hi ha el sector residencial de la Font dels Ocellets - Santa Gemma.