Al novembre de 2013 es va constituir al districte de les Corts l’Espai d’Inclusió 20+20+20, una col·laboració entre empreses, entitats i administració per a la inclusió social. Un espai d’acció, de reflexió i d’interacció on el conjunt d’agents implicats s’uneixen, cada any a les trobades d'inclusió, per compartir i generar experiències i coneixements, per tal d’impulsar estratègies i aprofundir en la definició d’una societat inclusiva.

L'Espai d’Inclusió aglutina tres grans grups: entitats de persones amb discapacitat, entitats del tercer sector, i empreses i institucions dels barris de les Corts. Cadascun d'aquests col·lectius està format aproximadament per uns 20 membres, cosa que ha donat peu a batejar l'espai amb el nom de 20+20+20.