Sessió informativa sobre millores en la infraestructura de bicicleta i de bus al Districte

02/10/2017 - 16:45

Mobilitat. L'11 d’octubre tindrà lloc la sessió informativa oberta per donar a conèixer als veïns i veïnes de les Corts les actuacions previstes en la xarxa de carrils bici i la xarxa de carrils bus.

L’ampliació de la infraestructura ciclista a Barcelona preveu la construcció de 32 nous carrils durant els propers mesos. Alhora, en el marc de la Mesura de Govern per a la "Millora de la qualitat i explotació de la infraestructura de Transport Públic en superfície" i del desplegament de la fase final de la Nova Xarxa Bus, des d'aquest estiu ja s'ha incrementat fins a 4km de la xarxa de carril bus.

En els propers mesos, la xarxa de carrils bici i la de carrils bus creixerà de manera substancial, en el marc de millora d’ambdues infraestructures a la ciutat amb l’objectiu de disminuir la presència dels vehicles privats a motor i contribuir en la mobilitat sostenible.

Per aquest motiu, s’està portant a terme un seguit de sessions informatives arreu de la ciutat, obertes a la ciutadania, per donar a conèixer els projectes de construcció de carrils bici i carrils bus a la ciutat. El dimecres 11 d’octubre serà el torn del Districte de les Corts, a les 18.30 h a la Sala d’Actes de la Seu del Districte, a la pl. Comas 18.

Una infraestructura ciclista més segura

Durant aquest estiu s’han iniciat 11 actuacions relacionades amb el carril bici, i fins a finals d’any n’hi haurà 21 més. L’objectiu és dotar a la ciutat d’una infraestructura ciclista que asseguri un espai propi en la trama urbana, afavorint la coexistència i convivència entre els diversos modes de desplaçament i ofereixi seguretat als col·lectius més vulnerables.

En aquest sentit, per millorar la seguretat de ciclistes i vianants, es prioritzen els carrils unidireccionals, en un únic sentit i en la mateixa direcció que els vehicles, i per la calçada, on ja s’ubiquen el 80% dels carrils existents, per alliberar el pas dels vianants a les voreres.

Els últims carrils que s’han traslladat a la calçada han estat, durant aquest estiu, els del passeig de Sant Joan, el passeig de Pujades i la connexió de l’avinguda Diagonal amb el Campus Besòs.

Actualment, a Barcelona hi ha 152 quilòmetres de carril bici. D’aquí a poc més de dos anys s’haurà ampliat la xarxa un 31%. L’objectiu és avançar pel que fa a la mobilitat sostenible, que no contamina, i a la mobilitat activa, que beneficia la salut de la ciutadania.

Un  transport en superfície més ràpid i eficient

Arran de la Mesura de Govern per a la Millora de la qualitat i explotació de la infraestructura de Transport Públic en superfície”, aprovada aquest estiu, i de la primera part de la fase final de desplegament de la Nova Xarxa Bus, prevista per aquesta tardor, l’Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa fins a 140 actuacions per millorar el funcionament de les línies de Bus i dotar la ciutat de la infraestructura necessària per a la implantació de les cinc primeres línies de la Nova Xarxa Bus.

Aquest mes d’agost es van dur a terme un primer paquet d’actuacions, entre les quals destaca un augment de 4 quilòmetres de la xarxa de carrils bus, la instal·lació d’11 semàfors exclusius per l’autobús i l’activació de 38 programacions de regulació semafòrica. Cal destacar també la dotació d’infraestructura exclusiva per a bus a l’avinguda Meridiana, executada aquest mes d’agost.

Les intervencions s’executaran fins a la tardor de l’any que ve i permetran millorar la regularitat de pas d’una desena de línies de la Nova Xarxa Bus, passant del 78 al 85%

El Govern municipal preveu incrementar en un 12% la xifra de carrils bus a la ciutat d’aquí al 2018 i arribar a un total de 182 quilòmetres de carril bus.

Més informació: plànol de carrils bici existents i en execució.