Barcelona reconeguda com a Destinació Turística Intel·ligent

22/02/2024 - 11:02

La ciutat rep la certificació que valora la proposta turística en diferents àmbits d’actuació, entre ells l’accessibilitat.

La ciutat de Barcelona ha superat els requisits necessaris per obtenir la certificació de Destinació Turística Intel·ligent (DTI) que atorga la Societat Mercantil Estatal per a la Gestió de la Innovació i les Tecnologies Turístiques (Segittur).

La DTI proposa un model d’avaluació basat en l’estratègia de futur de la ciutat en termes d’accessibilitat, governança, sostenibilitat, innovació i tecnologia. L’avaluació contempla 97 requisits i 261 indicadors per valorar el grau de maduresa de Barcelona com a destinació turística innovadora. El reconeixement s’atorga a les ciutats que superen el 80% dels requisits que integren la metodologia DTI. Així, s’estableix un diagnòstic de la maduresa de l’activitat turística dels territoris i es proposa un pla d’acció amb recomanacions.

En aquest sentit, l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat ha col·laborat en la recollida i proposta d’informació en l’àmbit de l’accessibilitat. De la mateixa manera, ha coorganitzat amb Turisme de Barcelona el circuit de visites de la Segittur a la ciutat per comprovar les dades obtingudes.

El reconeixement és vàlid per un període de dos anys amb possibilitat de ser renovat. La ciutat de Barcelona es compromet al repte de continuar millorant, renovar els objectius i adaptar-se a les necessitats del futur.

Programa de Destins Turístics Intel·ligents

L’Ajuntament de Barcelona forma part de la xarxa de Destins Turístics Intel·ligents des del 2021, un projecte promogut per la Secretaria d’Estat de Turisme (SETUR). La iniciativa, gestionada per Segittur, té com a objectiu millorar la competitivitat de les destinacions turístiques i preservar la qualitat de vida de la seva ciutadania.

Les ciutats reconegudes amb aquesta distinció es caracteritzen per ser accessibles per a totes les persones i sostenibles amb relació al territori turístic. A més, compten amb una infraestructura tecnològica moderna, faciliten la integració del visitant amb l’entorn i milloren la qualitat de vida de la ciutadania.

Consulta tota la informació a la pàgina web de Destí Turístic Intel·ligent.