Finalitza l’ampliació provisional de la vorera de l’avinguda Madrid, costat muntanya

27/07/2020 - 17:38

El districte de les Corts finalitza les primeres actuacions provisionals per a la reforma de l’avinguda Madrid en el tram comprès entre el carrer de Lluçà i la plaça del Centre, costat muntanya.

 

  • Les obres de senyalització van començar dilluns 27 de juliol
  • L’objectiu és ampliar la vorera del costat muntanya de manera que tingui la mateixa amplada entre la plaça del Centre i l’avinguda de Carles III i així donar resposta a una demanda veïnal

 

El districte de les Corts ha realitzat les primeres actuacions provisionals per a la reforma de l’avinguda Madrid en el tram comprès entre el carrer de Lluçà i la plaça del Centre. L’objectiu és ampliar la vorera del costat muntanya de manera que tingui la mateixa amplada entre la plaça del Centre i l’av. Carles III i així donar resposta a una demanda veïnal.

El disseny definitiu d’ampliació de la vorera muntanya es treballarà amb el districte de Sants-Montjuïc i Urbanisme i es preveu que s’iniciï partir de la tardor. Mentre es defineix el projecte i seguint les recomanacions sanitàries s’ha portat a terme una actuació provisional per donar més espai de pas als vianants en aquest tram.

Amb aquesta actuació es destina als vianants l’espai ocupat habitualment pel cordó de vehicles aparcats, passant aquest espai d’estacionament al primer carril de circulació, el qual, per tant, quedarà inhabilitat per a la circulació de vehicles. D’aquesta manera, la calçada només comptarà amb un carril de circulació rodada, i la vorera queda ampliada en uns 3 metres, que s’afegeixen a l’ample actual.

L’actuació duta a terme a terme consisteix en l’habilitació de senyalització horitzontal, així com alguns fitons i barreres per encaminar correctament els fluxos de vehicles i persones, sense cap alteració en la senyalització vertical.