Crònica de la sessió plenària telemàtica d'octubre

09/10/2020 - 08:32

Aquest dimecres 7 d’octubre es va celebrar el Consell Plenari de les Corts que, a causa de la situació per la covid-19, va tornar a ser en format telemàtic. Com en plens anteriors, el veïnat va poder seguir la sessió en directe per streaming i va participar i intervenir mitjançant una plataforma digital municipal, en la qual s’havien recollit les seves intervencions i preguntes formulades anticipadament.

La sessió va començar amb l’aprovació de l’acta de la sessió anterior i, a continuació, es van presentar dos informes. Un primer sobre el desenvolupament del Festival en els jardins del Palau de Pedralbes, que enguany ha modificat el format i s’ha adaptat a un cicle de concerts de petit format i activitats de serveis que es van celebrar durant l’estiu. L’altra, va ser l’Informe d’Inici del curs escolar 2020/2021, un curs marcat per les mesures d’organització per a la prevenció de la covid-19, amb un nou protocol per a la detecció i el control de casos positius, material de protecció als centres i reforç del servei de neteja. Es van exposar els nous espais en equipaments i zones del districte que s’han posat a disposició de dotze centres públics i concertats per tal d’ampliar els espais d’aprenentatge o estones de pati. També es va destacar la senyalització d’aquests “Espais educatius” per tal de conscienciar la població de les necessitats de conviure en una plaça o carrer en horari escolar.

Seguidament, el regidor del districte, Joan R. Riera, va presentar el seu informe on es repassaven temes dels darrers mesos. Riera va informar sobre la celebració de la Festa Major de les Corts 2020, fortament marcada per la covid-19 i amb un programa reduït en actes i dies. També, sobre l’inici de les obres a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de la Seu el Districte; la intervenció provisional a l’avinguda Madrid; i les obres als vestuaris del CEM Arístides Maillol. Riera va afegir informació de la situació del desenvolupament de l’Espai Barça. Finalment el regidor va esmentar la constitució de la Taula del Campus Sud, dels contactes amb l’Hospitalet per treballar sobre la millora del continu urbà i va informar sobre la cessió d’espais municipals per portar a terme la campanya de vacunació de la grip.

Part d’impuls i control

Dins el punt de proposicions i declaracions de grup dels partits polítics, es van presentar  les següents:

ERC va presentar una proposició perquè el Districte es comprometi, en coordinació amb Parcs i Jardins de Barcelona, a fer un informe de l’estat dels espais verds del districte (parcs i jardins, parterres, jardineres i escocells) que inclogui, a més, una diagnosi de l’estat actual de la flora, la fauna i el mobiliari urbà. La proposició es va aprovar per unanimitat.

Per la seva part, JxCat instava a iniciar gestions amb escoles, AMPA,s, eixos comercials i botigues i Guàrdia Urbana perquè l’IMEB dissenyi i executi el “Camí Escolar, Espai amic” des de la zona limítrof amb el districte de l’Eixample fins les escoles ja integrades en l’únic Camí Escolar del districte (Duran i Bas, Lavínia, Les Corts i Barcelona). La proposició es va aprovar amb el amb el suport de JxCat, BxCanvi, Cs, ERC i PP i l’abstenció de BC i PSC.

En el seu torn, Cs instava a fer un pla d’actuació contra l’ocupació il·legal d’habitatges, establint protocols d’actuació que serveixin de suport als propietaris. La proposició es va rebutjar amb els vots a favor Cs, PP i Bxcanvi, l’abstenció de JxCat i en contra d’ERC, PSC i BC.

A continuació, el PP proposava treballar amb TMB amb la finalitat d’instal·lar un nombre suficient de dispensadors de gel hidroalcohòlic a tota la xarxa de bus i estacions de tramvia i metro del Districte. La proposició es va aprovar per unanimitat.

Al seu torn, BxCanvi demanava que el govern del Districte posi en marxa un Pla especial de reforç de neteja i manteniment al districte davant de l’estat de deixadesa i brutícia dels barris durant aquests darrers mesos. La proposta es va aprovar amb el suport de Bxcanvi, PP, Cs, JxCat i ERC, i en contra BC i PSC.

Després de les proposicions va arribar el torn dels precs dels diferents grups polítics, així com el torn de preguntes.

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

En la sessió es va presentar la Declaració institucional amb motiu del Dia Mundial de l’Alzheimer.

Per finalitzar, es van llegir les intervencions i preguntes de la ciutadania, rebudes prèviament a través de la plataforma IRIS de l’Ajuntament, i el Regidor les va respondre totes en directe.

Vídeo de la sessió plenària.