Crònica del consell plenari del 5 d'octubre

07/10/2021 - 09:15

Aquest dimarts 5 d’octubre es va celebrar una nova sessió del Consell Plenari de les Corts en format semipresencial.

Aquest dimarts 5 d’octubre es va celebrar una nova sessió del Consell Plenari de les Corts en format semipresencial.

Després de la salutació i l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, el conseller de govern, Manuel Becerra, va exposar la Mesura de Govern “Pla d’accions contra la soledat del districte de les Corts 2021-2023” amb l’objectiu de pal·liar la soledat no desitjada a les Corts, dins del marc de l’Estratègia municipal contra la soledat 2020-2030. Es tracta d’una mesura de govern que inclou un sistema de seguiment flexible per poder adaptar les mesures i accions en funció de la realitat de cada moment. Així doncs, a partir de l’anàlisi de l’evolució de les xifres de la soledat es podran modificar, crear o mantenir les accions proposades.

D’altra banda, la consellera Irene Morales va presentar per part del govern l’Informe Festival de Pedralbes, que va tenir lloc el juny i juliol de 2021 al Parc de Pedralbes.

Informe del regidor

Seguint amb la sessió plenària, el regidor del Districte, Joan R. Riera, va prendre la paraula per presentar el seu informe, en el qual va esmentar, entre d’altres, el Pla de xoc de neteja i el dispositiu per millorar la convivència als entorns escolars. També va destacar la inauguració, a l’estiu, de l’estació Ernest Lluch (L5), així com les obres realitzades a l’entorn. Tot seguit, va citar el conveni amb el Taller Ocupacional Ariadna pel manteniment dels parterres del c. Benavent, va comentar l’evolució de les obres de l’Espai Barça, i va destacar la celebració de la mostra de comerç del c. Joan Güell del passat dissabte 2 d’octubre i l’èxit de l’acte d’homenatge del 90è aniversari del vot femení, que es va celebrar divendres 1 d’octubre als jardins de Clara Campoamor. Finalment, el regidor va recordar que dijous vinent comença la Festa Major de les Corts i va convidar tothom a gaudir-la amb responsabilitat.

Part decisòria

A la part decisòria es va acordar elevar a la Ponència de Nomenclàtor la proposta de dedicar l’espai situat entre el carrer Trias i Giró i l’av. Exèrcit a Juli Busquets Bragulat amb els vots a favor de BxC, PP, Cs, ERC, PSC i BC, i en contra de JxCat.

Part d’impuls i control

Dins el punt de proposicions i declaracions de grup dels partits polítics, es van presentar les següents:

ERC va presentar una proposició perquè el Districte es comprometi a portar, en el context de la Taula Ciutadana per una Nit Cívica i Segura, i posar en marxa, en el menor temps possible, un pla de xoc sobre civisme, convivència i seguretat. La proposició es va aprovar per unanimitat.

Per la seva part, JXCat va fer la proposició perquè el govern del districte presenti al Plenari de desembre de 2021, una mesura de govern orientada a la promoció de la llengua catalana entre els joves del districte tenint en compte els entorns educatius, culturals i comercials. La proposició es va rebutjar amb els vots en contra de BxC, PP, Cs, PSC i BC, i a favor de JxCat i ERC.

En el seu torn, Cs instava a la creació d’un festival de rumba catalana al districte, de caràcter anual, en diferents espais públics de les Corts. La proposició es va aprovar amb els vots a favor de Cs, BxC, PP i JxCat i l’abstenció d’ERC, PSC i BC.

Seguidament, el PP va fer la proposició d’instar al govern que porti a terme les accions necessàries per resoldre problemes d’incivisme i inseguretat del carrer Numància, Joan Gamper i voltants de l’alberg Pere Tarrés. La proposició es va aprovar amb els vots a favor de PP, BxC, Cs, JxCat, ERC, i en contra: PSC i BC.

A continuació, es va aprovar per unanimitat la proposició de BxC per l’aprovació i execució d’un pla especial de reforç de neteja i manteniment de l’espai natural, en especial l’atenció a la poda de l’arbrat i neteja dels embornals. El pla tindrà per objectiu millorar la qualitat de la neteja dels carrers i oferir un correcte manteniment dels carrers, parcs i les zones verdes.

Després de les proposicions va arribar el torn dels precs dels diferents grups polítics, així com el torn de preguntes i seguiment de proposicions.

Finalment, es va llegir la Declaració Institucional sobre la situació de persecució que pateix la minoria Bahá’i a l’Iran.

Recupera la sessió del Consell Plenari en vídeo.