El 10% de les persones que treballen a Parcs i Jardins de Barcelona té una discapacitat

24/02/2021 - 09:00

L’equip d’Assessorament Laboral (EAL) de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) treballa per la inclusió plena dels treballadors i treballadores amb discapacitat de la plantilla de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona.

L’equip d’Assessorament Laboral (EAL) de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) treballa per la inclusió plena dels treballadors i treballadores amb discapacitat de la plantilla de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona. A la Memòria d’Activitat del 2020 es destaca la importància de la gestió del personal durant el confinament i del seu malestar emocional sorgit en el context de la pandèmia.

L’Institut Municipal de Parcs i Jardins té un 10,1% de personal amb discapacitat a la seva plantilla.

L’EAL acompanya al 60% d’aquestes persones, sobretot ubicades a les brigades de jardineria, per a la seva plena inclusió en el context laboral i els dona suport i orientació en situacions com la que estem vivint.  El 47% d’aquestes persones té una discapacitat intel·lectual i el 89,6% dels treballadors són homes amb una mitjana d’edat de 50 anys.

La pandèmia de la covid-19 ha posat de relleu una sèrie de problemàtiques personals que van més enllà del context laboral com són les situacions de soledat  o d’aïllament social. Moltes de les accions de suport que l’EAL ha ofert als treballadors i treballadores han estat per fer-hi front.

Així i tot, les dades en relació amb l’absentisme laboral s’han reduït en comparació a l’any 2019. El percentatge de baixes per malaltia comuna ha estat d’un 8,43%, mentre que l’any passat va ser d’un 12,56%. Les baixes per accident laboral sí han augmentat degut a la comptabilització dels casos de Covid-19. En concret, s’ha passat d’un 1,1% a un 4,47%.

Reptes de futurs

Tenint en compte la situació d’excepcionalitat provocada per la Covid-19, l’equip de professionals experts de l’EAL s’ha plantejat aquests objectius de futur:

  • Continuar donant suport a les persones amb discapacitat per tal que la seva inclusió en l’entorn laboral sigui real i efectiva.
  • Treballar la prevenció de riscos laborals, l’autocura i els bons hàbits per a fomentar la seguretat laboral i personal (física i emocional).
  • Donar suport a les persones que es presentin a les ofertes públiques d’auxiliar de jardineria i d’operari/ària.
  • Dissenyar accions formatives específiques per preparar el retorn a la feina del personal sensible al seu lloc de treball.

Pots consultar la memòria sencera en lectura fàcil en aquest enllaç.