El pati de l'Escola Duran i Bas obrirà els caps de setmana

04/10/2023 - 13:23

A partir de l'octubre, torna el servei de Patis Oberts al districte els caps de setmana. Obrirà també el pati de l'escola bressol Can Bruixa.

Escola Duran i Bas, c. Vallespir, 198.
Dissabte i diumenge, de 16 a 19 h

A més, per a infants de fins a 6 anys, l’escola bressol Can Bruixa (carrer Vallespir, 196) obrirà el seu pati dissabtes, en horari de 10.30 a 13.00 h. 

El programa de Patis oberts

El programa de Patis oberts és un servei municipal que es gestiona des de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona i que converteix les zones exteriors de les escoles en espais de lleure educatiu compartits fora de l’horari escolar, també els caps de setmana i fins i tot un cop el curs ha acabat.

Posa espais d’ús públic i de dinamització educativa a disposició d’infants, joves i famílies. Cada pati escolar obert té un servei de monitoratge que obre i tanca el pati escolar dins dels horaris previstos, vetlla pel bon ús de les instal·lacions i procura establir dinàmiques de relació entre els infants, els adolescents i les famílies.

Els objectius principals de l’obertura dels patis escolars són:

  • Optimitzar l’ús dels centres escolars potenciant-ne el vessant educatiu i el vessant social, fent possible l’ús del pati com a espai inclusiu de joc i d’interrelació comunitària.
  • Donar als infants, als adolescents i a les famílies una alternativa de lleure que s’exerceixi de manera autònoma en un context segur i de proximitat.

Aquesta iniciativa municipal compta també amb el suport d’entitats educatives i socials de la ciutat, la col·laboració dels districtes municipals i del Consorci d’Educació de Barcelona.

Adjunts

Més informació