Juguem a les places: de pilotes dures a pilotes d'escuma per un joc segur

08/09/2023 - 11:01

El Districte de les Corts endega una iniciativa per promoure un joc de pilota segur a les places Comas i Concòrdia. En aquest sentit, s’ha iniciat la proposta del canvi de pilotes (de pilota de cuir a pilota d’escuma), així com la presència d’informadors per tal de sensibilitzar els infants i les seves famílies sobre el joc segur a l’espai públic.

Per fer el canvi de pilotes, els infants i les seves famílies es poden adreçar a la consergeria de la Seu del Districte (pl. Comas, 18) en horari d’obertura de l’edifici, on es podrà agafar i retornar la pilota d’escuma.

Amb aquesta iniciativa es vol seguir impulsant el dret a la ciutat i el dret al joc segur a l’espai públic, més concretament a la plaça Comas i a la plaça Concòrdia del districte de les Corts, per tal de poder mantenir el joc de pilota a les places i que aquest no pugui generar conflicte de convivència ni situacions de risc físic per a cap persona.

Juguem a les places

Aquesta iniciativa és una línia de treball de la Direcció d’Educació de l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, en el marc de Ciutat Educadora, vertebrant iniciatives de ciutat que promouen l’hàbit de jugar i trobar-se a les places. El programa esdevé una proposta d’actuacions específiques que potencien l’espai públic com a espai educador i afavoridor del desenvolupament integral i saludable dels infants i adolescents de la ciutat. A més, contribueix a fer avançar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 3 acordada per la comunitat internacional en el marc de les Nacions Unides.

Per avançar en la ciutat jugable, el programa Juguem a les Places estimula el joc a l’espai públic. Ho fa a l’aire lliure, en diferents places durant el bon temps, i a través de propostes diverses de dinamització del joc i l’activitat lúdica per als nens i nenes.