Les Corts celebra el darrer Consell Plenari del mandat

20/03/2023 - 11:19

El passat dijous 16 de març es va celebrar el Consell Plenari de les Corts, el primer de l’any 2023 i el darrer abans d’eleccions.

El passat dijous 16 de març es va celebrar el Consell Plenari de les Corts, el primer de l’any 2023 i el darrer abans d’eleccions.

La sessió va començar amb la presentació, per part del govern, de l’informe del “Text Refós del Pla Director: Coneixement i ciutadania al Campus Sud de la Diagonal”, on es va exposar el context i les accions participatives dutes a terme amb gairebé una vintena d’entitats i institucions, el concepte del campus i la vinculació amb la ciutat, el paper de la Universitat en l’estratègia de ciutat, els antecedents urbanístics, la transformació de l’espai públic i el pla d’acció i les línies estratègiques, entre d’altres.

Balanç de mandat

Seguidament, el regidor de les Corts, Joan R. Riera, va presentar linforme de Balanç de mandat 2019-2023 amb les principals actuacions dutes a terme a les Corts en els diferents àmbits. Així doncs, va repassar els punts destacats del PAD, l’instrument de planificació de l’activitat municipal de cada mandat.

Part decisòria

A continuació, es va passar a la part decisòria on primerament, es va proposar i aprovar per unanimitat la designació de candidats del Districte de les Corts per optar a les Medalles d’honor de Barcelona. Les propostes són l’esplai Olivera Rodona, que enguany fa cinquanta anys, una associació juvenil dedicada a l’educació en el lleure d’infants i joves; i José Antonio Ortega Nieto, compromès en la participació activa en els moviments veïnals del districte, participant, entre d’altres, en la reclamació de la construcció de l’Escola Barcelona i en temes d’habitatge.

També es va decidir, amb el vots favorables de tots els grups, elevar a la Comissió de la Ponència de Nomenclàtor la proposta de denominar part de l’espai públic al costat del Camí Torre Melina amb el nom de Joaquim Planas, quan hagi transcorregut cinc anys des de la seva defunció. En Joaquim Planas va arribar a les Corts el 1977 i es va distingir per la seva intervenció en campanyes reivindicatives per aconseguir millores urbanístiques, sanitàries i ecològiques i sobretot per la seva participació en les tasques de foment del moviment associatiu de la gent gran. La proposta ve de part de l’Associació de veïns i veïnes de Sant Ramon.

A continuació es van exposar i aprovar per unanimitat els acords amb l’Escola Paideia per a la utilització i funcionament del pati de l’escola, o part d’ell, definint les condicions d’ús compartit dels espais municipals confrontats al centre i l’espai exterior de la pista esportiva.

També es va informar favorablement unànimement el Pla especial urbanístic de noves activitats en els aparcaments de la Ciutat de Barcelona.

I, finalment, es va informar favorablement per part de tots els grups la  modificació puntual del Pla especial d’ordenació de l’equipament del Campus Sud de Pedralbes a l’àmbit de l’illa, delimitada pels carrers Baldiri Reixac, Josep Samitier i l’avinguda del doctor Gregori Marañón.

Part d’impuls i control

Dins el punt de proposicions i declaracions de grup dels partits polítics, es van presentar les següents:

Per part d’ERC, s’instava al govern a realitzar les accions necessàries per a continuar desenvolupant el MPGM de la Colònia Castells: finalitzar les expropiacions de les fases que resten, començar la construcció dels pisos previstos, lliurar els pisos de reallotjament del c. Entença i conservar l’edifici catalogat del c. Montnegre. La proposició es va aprovar amb els vots a favor d’ERC, PP, Cs i JxCat i els vots en contra de Valents, PSC i BC.

Per la seva banda, JxCat, demanava al govern crear la Taula de pacificació del trànsit amb entitats i veïnat que contempli dur a terme una auditoria de mobilitat del Districte que inclogui transport públic i privat, carrils bici, zones de càrrega i descarrega i, aparcament, per tal de promoure un Pla de Mobilitat que respongui a les necessitats reals del districte. La proposició va ser aprovada amb els vots a favor de JxCat, Valents, PP, Cs i ERC i en contra de PSC i BC.

D’altra banda, Cs proposava designar alguns indrets del districte com a zones de màxima inseguretat, incrementar la vigilància policial i formar al veïnat sobre aquest tema. Es va rebutjar la proposició amb els vots en contra d’ERC, PSC i BC i l’abstenció de Valents, PP i JxCat.

Seguidament, PP instava al govern a aturar i redissenyar el projecte de reurbanització del lateral de l’av. Diagonal, entre Manuel Ballbé i González Tablas. Es va aprovar per unanimitat.

Finalment, Valents proposava estudiar un emplaçament per poder dur a terme la construcció d’un pàrquing dissuasiu, que sigui gratuït o de baix cost pels estudiants universitaris i que estigui ben connectat amb la xarxa de transport públic. La proposició es va aprovar amb els vots a favor de Valents, PP, CS i JxCat, l’abstenció d’ERC i els vots en contra de PSC i BC.

Després del torn de precs, preguntes i seguiment de proposicions per part dels grups, i abans de finalitzar el ple de març, es va fer un minut de silenci en record de la regidora Marina Gassol, que va morir recentment.