Nou carril bici al carrer de Sants, entre riera Blanca i Arizala

07/06/2022 - 15:56

Mobilitat. Des del 2015 s’ha duplicat el nombre de quilòmetres de carril bici a la ciutat.

Les obres per a la implantació d’aquest nou carril bici comencen el 6 de juny i s’estendran fins a finals de juliol. Es tracta d’una mesura inclosa en el Pla de mobilitat urbana (PMU), un dels objectius del qual és l’ampliació i la millora de la xarxa de carrils bici a la ciutat. En l’actualitat s’estan construint 32,6 quilòmetres de carrils bici i se’n milloren 11,7 amb la voluntat d’arribar a 272 quilòmetres de xarxa de carrils bici a Barcelona el 2023.

Es tracta d’un nou tram de carril bici segregat i unidireccional, que permetrà donar continuïtat al carril bici del carrer de Sants i a l’eix ciclista metropolità que uneix Esplugues, l’Hospitalet de Llobregat i Barcelona a través de la carretera de Collblanc.

En direcció a l’Hospitalet de Llobregat anirà pel lateral de muntanya en un carril segregat i específic. I en direcció al centre de la ciutat es mantindrà el carril compartit bus/taxi-bici ja implantat. Es preveu que els treballs s’acabin a finals del mes de juliol.

Durant les nits del 6 al 8 de juliol, per fer tasques de pintura al carril bus/taxi-bici, es tallarà el carrer de Sants i es desviarà la circulació per la travessera de les Corts – Arístides Maillol. A partir del 19 de juliol es faran tasques de fressat i aglomerat del nou tram de carril bici a l’espai comprès entre l’avinguda de Madrid i el carrer d’Arizala. Després del fressat i l’aglomerat, es faran els treballs de pintura. Les nits del 19 al 22 de juliol es pintaran les cruïlles i s’instal·larà la senyalització horitzontal entre la riera Blanca i l’avinguda de Madrid. Finalment, entre el 19 i el 26 de juliol, s’hi col·locaran la senyalització vertical i els separadors del carril bici i s’alienaran les pilones.

També s’aprofitarà l’actuació per millorar la xarxa de semàfors en aquesta zona. Això comportarà algunes afectacions de les voreres, però s’hi garantirà el pas dels vianants.

Paral·lelament a l’increment i la millora dels carrils bici també s’estan ampliant els aparcaments de bicicletes als deu districtes de la ciutat, que en l’actualitat disposa de 38.904 places a la via pública.

A Barcelona des del 2015 i fins avui s’ha duplicat el nombre de quilòmetres d’infraestructura ciclista, que arriba a 240 quilòmetres de xarxa.