Obres de reurbanització de la plaça Coll de Finestrelles i entorns

27/09/2021 - 18:14

Us comuniquem l’inici d’aquestes obres que tenen per objecte donar a la plaça un caràcter central al barri i reordenar els carrers de l'entorn, prioritzant el trànsit de vianants.

Us comuniquem l’inici d’aquestes obres que tenen per objecte donar a la plaça un caràcter central al barri i reordenar els carrers de l'entorn, prioritzant el trànsit de vianants.

L’actuació consistirà en reurbanitzar la plaça, incloent-hi un arbre de grans dimensions (Phytolacca Dioica) que farà ombra i s’hi col·locarà una font.

D’altra banda, es pacificaran els carrers de l’entorn incorporant plataforma única, per tal d’ampliar l’espai per als vianants. També s’adequaran les escales dels passatges d’accés als habitatges. A més, s’hi col·locarà nou enllumenat, mobiliari urbà, arbrat i s’adequaran les xarxes de serveis.

Data previsió finalització: Abril 2022