Resultats del projecte BETAMapathon d’Inclusió als districtes de les Corts i Sant Andreu

15/01/2021 - 08:27

L’activitat ha permès analitzar dues àrees de joc infantil d’aquests districtes i obtenir informació sobre el seu grau d’accessibilitat.

L’activitat ha permès analitzar dues àrees de joc infantil d’aquests districtes i obtenir informació sobre el seu grau d’accessibilitat.

La Betamapathon és un espai de trobada de persones voluntàries que, de manera col·laborativa, s’uneixen per realitzar una activitat que permet recollir informació sobre l’accessibilitat d’un espai determinat geolocalitzant punts clau en un mapa, amb l’ajuda de tecnologia.

Als districtes de les Corts i Sant Andreu han participat un total de 16 persones de diferents àmbits: estudiants d’arquitectura de la UPC i persones amb discapacitat del Centre Ocupacional Pont del Dragó, de l’Associació Discapacitat Visual Catalunya b1b2b3, del Centre Ocupacional Les Corts i del Pla d’Ocupació a Via Pública de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat. D’altra banda, s’han ubicat en un mapa 48 punts analitzats als Jardins de Magalí i al Parc de La Pegaso.

Districte les Corts – Jardins de Magalí

Els resultats obtinguts mostren que, en termes generals, el nivell d’accessibilitat de la zona és baix. Hi ha força aspectes que cal millorar, entre d’altres:

  • Afegir senyalització a fi de facilitar la ubicació i mobilitat de les persones amb discapacitat intel·lectual i l’accés a determinats espais com les fonts.
  • Eliminar  obstacles que dificulten l’accés a l’espai com graons irregulars o mobiliari urbà.
  • Homogeneïtzar el paviment per facilitar la mobilitat autònoma i segura dels infants.
  • Afegir jocs interactius, sensorials o manipulatius que diversifiquin les opcions de joc de l’infant i n’augmentin el gaudi.

Pots consultar aquí el mapa interactiu amb la geolocalització dels Jardins de Magalí.

Districte Sant Andreu – Parc de La Pegaso

Els resultats obtinguts indiquen una significativa quantitat d’obstacles a nivell de mobilitat horitzontal que caldria subsanar:

  • Cobertura dels escocells sense cobrir i eliminació de ressalts.
  • Millora de l’estat del paviment tampoc és l’ideal.
  • Eliminació dels elements de joc no accessibles o incorporació d’altres que sí ho siguin
  • Millora de les àrees d’estada a fi de facilitar-ne l’ús i el gaudi a les persones amb discapacitat.
  • Incorporació de fonts d’aigua accessibles.
  • Millora del contrast en el paviment dels itineraris d’accés als elements de joc i, en conseqüència, de la seguretat.

Pots consultar aquí el mapa interactiu amb la geolocalització del Parc de La Pegaso.

Aquesta activitat ha permès l’anàlisi de les àrees de joc infantil tenint en compte uns paràmetres que, fins aleshores, no s’utilitzaven. També s’ha demostrat que la ciutat de Barcelona té parcs infantils que necessiten millorar l’accessibilitat. Les persones del Pla d’Ocupació Diversem, seguiran analitzant àrees de joc infantil incloent aquestes noves variables.

La Betamapathon és un project impulsat per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) que es va realitzar a finals del 2020, en el marc del seu 50è aniversari i del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat en col·laboració amb el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) i els ajuntaments de Barcelona, Cervelló, Lliçà d’Amunt, Montmeló, Sant Cugat del Vallès, Terrassa i Vilanova i la Geltrú. En total, 122 persones van mapejar 455 punts en els mapes de les seves localitats.

Es pot trobar més informació clicant en el següent enllaç.