Alternativa 3: Tramvia a través dels carrers Urgell-Provença–Diagonal

Aquesta alternativa s’inicia a la parada final de línia del Trambaix situada a la plaça de Francesc Macià a partir de la qual gira cap al carrer del Comte d’Urgell, per on segueix fins a girar pel carrer de Provença i arriba per aquest carrer fins a la Diagonal. A partir d’aquest punt és coincident amb l’alternativa 1. 

 

Característiques principals:

  • Connexió de la parada d’Urgell entre Còrsega - Rosselló amb la Línia 5 del metro i la futura Línia 8 de FGC a la parada d'Hospital Clínic, així com l’intercanvi de la parada Girona - Bailèn amb la línia 5 del metro a la parada de Verdaguer.
  • La implantació del tramvia pels carrers Urgell i Provença implica la remodelació de la urbanització parcial del primer tram entre Francesc Macià i Provença, i completa el segon entre Urgell i Diagonal, respectivament.
  • El carrer es planteja com un vial de trànsit pacificat amb plataforma única per a tramvia, vehicles, bicicletes i vianants que coexisteixen en un mateix espai, fet que comporta que la velocitat del tramvia s’hagi de limitar als 10-12 km/h, reduint significativament la velocitat comercial.
  • Aquesta secció comporta la retirada de l’arbrat existent i la seva posterior reubicació al límit de la nova vorera.
  • Pel que fa al trànsit de vehicles privats, el carrer de Provença desapareix a efectes pràctics de la xarxa viària de la ciutat
Fitxa amb les dades principals
Mode: Tramvia en plataforma reservada
Tracció i alimentació: Elèctrica sense catenària
Nombre total UT simples (any horitzó 2051): 77 (flota actual: 41)
Capacitat UT simple (UT doble): 220 pax (440 pax)
Longitud UT simple (UT doble): 32,5 m (65,5 m)
Recorregut: Plaça de Francesc Macià - Carrer d’Urgell - Carrer de Provença - Avinguda Diagonal - Plaça de les Glòries
Longitud connexió (explotació): 4.565 m
Nombre de parades de nova construcció: 6
Nombre de parades addicionals a la xarxa: 6
Distància mitjana entre noves parades: 652 m
Interval mínim de pas del tram: 4 min
Velocitat comercial mitjana del tramvia: 14 km/h
Demanda potencial inicial estabilitzada: 193.619 pax/dia

Renders

Carrer Provença
Carrer Provença
Carrer Urgell
Carrer Urgell
Entre carrer Marina i Plaça de les Glòries
Entre carrer Marina i Plaça de les Glòries

Altres materials

Esquema de l'alternativa 3
Esquema de l'alternativa 3
Detalls de traçat i parades de l’alternativa 3
Detalls de traçat i parades de l’alternativa 3
Planta de l'alternativa 3
Planta de l'alternativa 3
Secció comparativa de l'alternativa 3
Secció comparativa de l'alternativa 3