Com connectar el tramvia, millorar tot el transport públic i reduir la contaminació

29/06/2017 - 17:18

Mobilitat. Segons l’estudi informatiu de l’ATM, la connexió tramviària per la Diagonal en superfície té una millor relació cost-benefici.

L'Autoritat Metropolitana del Transport (ATM) ha donat l'aval tècnic a la connexió del dos tramvies mitjançant l'aprovació de l'estudi informatiu previ a qualsevol obra ferroviària. L'estudi analitza quatre alternatives diferents, tres de les quals passen per la Diagonal. A partir d'ara s'obre un període d'exposició pública.

La connexió del tramvia és una aposta ferma per assolir un model de ciutat sostenible, amb menys cotxes i menys contaminació. Tots els estudis realitzats indiquen que la connexió ajudaria a reduir l’ús del cotxe, i que no només incrementaria l’ús del mateix tramvia sinó també d’altres mitjans de transport públic (metro i bus), així com l’ús de la bicicleta. A més, milloraria de forma ràpida la connexió amb vuit municipis de l’àrea metropolitana (Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat, L’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs i Badalona).

L’estudi informatiu —obligatori per llei per poder desenvolupar qualsevol obra ferroviària— que ha aprovat l’Autoritat Metropolitana del Transport, un consorci format per la Generalitat de Catalunya, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’Ajuntament de Barcelona, estudia quatre alternatives per a la connexió del tramvia:

1. Tramvia en superfície per l’avinguda Diagonal: uneix les dues xarxes tramviàries pel traçat més curt i dona solució a la manca de transport públic que actualment hi ha al tram de la Diagonal entre el carrer de Nàpols i la plaça de les Glòries.

2. Tramvia per l’avinguda Diagonal per túnel entre la plaça de Francesc Macià i la via Augusta. Aquesta alternativa preveu tres parades soterrades i tres en superfície.

3. Tramvia a través dels carrers del Comte d’Urgell i de Provença i l’avinguda Diagonal: s’inicia a la parada final de línia del Trambaix, situada a la plaça de Francesc Macià, a partir de la qual gira cap al carrer del Comte d’Urgell, per on segueix fins a girar per Provença i arriba per aquest carrer fins a la Diagonal.

4. Bus elèctric per l’avinguda Diagonal: el seu àmbit s’estableix al llarg de tota la Diagonal entre Zona Universitària i Fòrum.

L’estudi informatiu analitza el cost-benefici de cada opció i altres paràmetres com la demanda, la capacitat de millora del sistema de transport públic, la seva adequació urbana i la contribució a l’economia. Segons l’estudi, el tramvia en superfície per la Diagonal amb plataforma reservada és la millor opció de connexió de la xarxa de tramvia actual. La demanda estimada d’usuaris amb la nova connexió seria de 227.396 persones enfront de les 53.059 de l’alternativa del bus elèctric. Aquesta alternativa també és la més valorada pel que fa a la relació cost-benefici.

Ara, l’estudi entra en període d’informació pública i serà revisat per la comissió no permanent d’estudi creada recentment i formada per tots els grups polítics. S’estudiaran totes les solucions tècniques possibles i s’avaluaran els estudis al respecte elaborats pel consistori i altres administracions. Finalment, si es té el suport polític i el consens ciutadà, l’estudi informatiu s’aprovarà i llavors es treballarà en el projecte executiu.