Protocol de col·laboració amb l'ATM per al tramvia connectat

12/03/2018 - 20:21

Mobilitat i transports. El 23 de març es votarà al Plenari municipal la proposta per iniciar la connexió tramviària amb un primer tram entre les Glòries i Verdaguer.

La proposta, que es votarà al Plenari municipal del 23 de març, estableix les actuacions per construir el primer tram de la connexió tramviària entre les Glòries i Verdaguer. L'Ajuntament executaria la urbanització de la Diagonal i les Glòries, i l'Àrea de Transports Metropolitans (ATM) assumiria la construcció de la infraestructura, la instal·lació dels sistemes i l'avantprojecte d'explotació.

VÍDEO. Janet Sanz: “Fins al 23 de març tenim temps per treballar amb els grups municipals aquesta proposta, que ens ha de permetre tirar endavant la connexió tramviària, un projecte de ciutat que fa massa temps que espera i que el veïnat ens està demanant.”

L’ampliació de la xarxa del tramvia entre la plaça de les Glòries i Verdaguer connectaria aquests dos punts de la ciutat en set minuts, la meitat de temps que ara en transport públic, i suposaria un increment de passatgers en la xarxa tramviària del 58%, amb 18.300 usuaris nous.

A més, amb tres parades noves i més connexions amb el metro i la xarxa de bus, milloraria l’oferta de transport públic en aquesta zona de l’Eixample i les connexions amb tota la ciutat i l’àrea metropolitana.

Urbanització de l’espai i construcció de la xarxa

El protocol de col·laboració estableix que l’Ajuntament s’encarregaria de la urbanització de l’avinguda Diagonal per adaptar-la a la instal·lació del tramvia i remodelar-la amb més espai per als vianants, més verd urbà i millores als carrils bici, i de la urbanització de l’àmbit del tramvia del futur parc de les Glòries per integrar el nou intercanviador tramviari en un gran espai adequat dins de la plaça.

A més, el desdoblament del col·lector de l’avinguda Diagonal, que ha de millorar la conducció de la recollida d’aigües residuals i el sistema de clavegueram i ha d’ampliar-ne la capacitat de desguàs, també seria responsabilitat municipal.

L’ATM, per la seva banda, s’encarregaria de construir la infraestructura tramviària amb criteris que en garantissin la integració adequada en l’espai urbà, promoguessin l’ús del transport públic i incrementessin els espais verds.

La instal·lació de sistemes per fer funcionar els tramvies en condicions de seguretat i l’avantprojecte d’explotació del servei per garantir la coordinació correcta amb la xarxa actual de tramvia també dependrien de l’ATM.

Finançament públic per a una gestió pública

Les dues parts han remarcat la voluntat que la gestió de tota la xarxa tramviària sigui cent per cent pública quan acabin les concessions actuals, l’any 2032. Amb aquest objectiu, es finançaran amb diners públics totes les actuacions destinades a executar la primera fase de la connexió tramviària i d’aquesta manera s’evitaran noves concessions.

La urbanització de la Diagonal i les Glòries seria a càrrec de l’Ajuntament, que també assumiria inicialment la inversió en la infraestructura, els sistemes i l’avantprojecte d’explotació, en espera de concretar amb l’ATM el mecanisme de rescabalament d’aquesta inversió.

A més, el protocol estableix que els beneficis que es derivin de l’increment de la demanda que es preveu amb aquest nou tram de tramvia han de recaure en el sector públic, i estableix que l’ATM ha de prendre mesures per garantir-ho.

Calendari

El protocol de col·laboració arriba després d’una anàlisi i un debat intensos a la comissió d’Estudi per a la Connectivitat del Transport Públic a l’Avinguda Diagonal, en què durant vuit mesos s’han considerat diversos estudis i informes sobre la connexió tramviària, i respon a les peticions d’informació dels grups municipals i a les demandes expressades per alguns dels grups en el marc de la comissió d’estudi, amb l’objectiu d’arribar al màxim consens possible.

La Comissió d’Ecologia Urbanisme i Mobilitat dictaminarà sobre la proposta dimecres, 14 de març, i posteriorment es presentarà al Plenari, el dia 23, en què es debatrà i es votarà.