Primera fase de connexió dels tramvies

L’Ajuntament de Barcelona ha acabat la tramitació dels dos projectes d’urbanització de la primera fase de la connexió dels tramvies per la Diagonal i comença el procés per fer la licitació de les obres, amb l’objectiu d’iniciar-les la tardor del 2021.

Aquests projectes són la urbanització de l’avinguda Diagonal, entre Girona i Los Castillejos, i la urbanització de l’àmbit de la Canòpia, que suposaran una reordenació dels usos actuals d’aquests espais, implicaran una reducció del trànsit motoritzat privat i milloraran i ampliaran l’espai per a vianants, l’espai ciclable i les àrees verdes.

La urbanització de la Diagonal

En aquest sentit, es preveu la urbanització associada a la connexió provisional dels tramvies amb les vies actuals de l’avinguda Diagonal i la gran via de les Corts Catalanes (banda del Besòs). També està prevista la urbanització d’un tram de l’avinguda Meridiana i el carrer d’Àlaba per permetre la connexió amb la línia T4 del tramvia.

La remodelació de la Canòpia Urbana, a les Glòries

La urbanització de tota la banda de mar de la Canòpia engloba el tram comprès entre els carrers de Cartagena i Badajoz i suposarà la construcció del nou intercanviador de transports de les línies T4, T5 i T6 del tramvia, diverses línies d’autobusos urbans i interurbans i l’intercanvi amb la parada Glòries de la línia 1 de metro.

La urbanització d’aquesta banda del Besòs de la Canòpia no és completament definitiva, ja que el projecte preveu la sortida dels tramvies des de l’intercanviador cap a Diagonal Mar i Gran Via Besòs enllaçant amb les vies actuals. La urbanització definitiva es farà conjuntament amb el projecte d’urbanització de la cobertura de la Gran Via, que definirà la ubicació de les futures vies dels tramvies tant a la Diagonal com a la Gran Via.

Conveni de col•laboració amb l’ATM

El Ple del Consell Municipal va aprovar el mes de desembre del 2020 el conveni de col•laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) per a l’execució de les obres i l’explotació posterior de la xarxa tramviària unificada.

La primera fase de la unió dels tramvies correspon al tram Verdaguer-Glòries, mentre que la segona fase correspon al tram Francesc Macià - Verdaguer.

Procés d’acompanyament al veïnat