Inici » Actuacions » Envellir en companyia. Cohabitant des de la igualtat

Actuacions de les organitzacions. Temps i Serveis a la ciutat

Fundació Llars Compartides

Envellir en companyia. Cohabitant des de la igualtat

L’entitat treballa per millorar la qualitat de vida de la gent gran amb el cohabitatge. Dignifcant l’envelliment de la gent gran amb rendes baixes i autonomia física i mental, oferint una llar a persones de més de 65 anys que malgrat cobrar una pensió no poden accedir a un habitatge assequible i accessible perquè no tenen prou diners per pagar el lloguer d’un pis. Es creen entorns familiars amb un model participatiu de convivència, on les persones conviuen, s’ajuden i prenen decisions en comú.

En els pisos compartits, on conviuen dones i homes, es vetlla perquè les dones no adquireixin el rol de cuidadores dels homes, de forma que els primers 3 mesos es fa un seguiment més directe del calendari de rutines.