Inici » Contingut » Presentació

Presentació

UN ACORD VIU I EN CONSTANT EVOLUCIÓ

El Pacte del Temps de Barcelona és un acord de ciutat que promou la realització d’actuacions per a que les persones visquin i organitzin el seu temps de vida quotidiana segons les seves necessitats en un marc col·lectiu de convivència.

Un pacte que demana la implicació de l’Ajuntament de Barcelona, de les organitzacions socials i econòmiques de la ciutat (empreses, associacions, fundacions, agents socials, col•legis professionals, xarxes, grups...) i de les persones a títol individual per actuar de forma conjunta en l’avenç d’una organització social del temps que doni resposta efectiva als múltiples i diferents interessos propis d’una gran ciutat tant diversa i activa.És un acord col·lectiu que té com a finalitat que les persones es reapropiïn del seu temps i que vol contribuir a:

  • La concepció efectiva de l’organització del temps com un dret de ciutadania fonamentada en la protecció i la promoció de la salut i en la igualtat i l’equitat de gènere per a què totes les persones visquin un temps quotidià de major benestar.
  • L’impuls d’una nova cultura del temps a les organitzacions a favor de models més eficients i més respectuosos amb les persones i que comporti alhora l’obtenció d’uns resultats més satisfactoris i propiciï un desenvolupament basat en criteris sostenibles.
  • La construcció d’un temps de ciutat que respongui a les necessitats de les persones en el seu temps de vida quotidiana i que sigui, alhora, garant de la convivència, afavoridor de la cohesió social i facilitador de la participació social de la ciutadania.

El Pacte del Temps és una iniciativa municipal de la que Barcelona n'és pionera tant a nivell estatal com europeu.