Inici » Noticia » Escola Bressol amb dos torns de servei: matí i tarda

Escola Bressol amb dos torns de servei: matí i tarda

Escola bressol. L’Ajuntament de Barcelona inaugura el curs escolar 2018-2019 de l’Escola Bressol Municipal Aurora, una prova pilot que s’emmarca dins l’actuació “Escola Bressol amb dos torns de servei: matí i tarda” del Pacte del Temps.

L’Ajuntament de Barcelona inaugura el curs escolar 2018-2019 de l’Escola Bressol Municipal Aurora, una prova pilot que s’emmarca dins l’actuació “Escola Bressol amb dos torns de servei: matí i tarda” del Pacte del Temps, un compromís de ciutat per a una organització del temps més saludable, igualitària i eficient.

Aquestes mesures formen part del programa “Impulsem educació i petita infància” per reformular els serveis de cura i educació de la petita infància. Aquesta iniciativa forma part de les 60 noves mesures del Pla d’Acció 2018-2019 del Pacte del Temps que recull totes les actuacions a nivell municipal relacionades amb els diferents usos del temps de les persones per millorar el seu benestar i qualitat de vida.

Aquest projecte gaudeix d’horaris que permeten conciliar la vida laboral, familiar, personal i social, i alhora afavorir la corresponsabilitat entre homes i dones mitjançant l’obertura de l’escola en franges horàries diverses i adaptades a les necessitats de les famílies amb infants.
A més, integra la creació d’un espai familiar socioeducatiu amb professionals del sector per enfortir les xarxes socials, prevenir l’aïllament i impulsar la cura i els vincles de forma corresponsable en famílies amb infants en risc d’exclusió. La petició d’aquest servei es pot realitzar al mateix centre o per derivació d’altres recursos d’atenció a famílies amb aquest perfil socioeconòmic com el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç de Ciutat Vella.

Font: Portal de Serveis Educatius de la Primera Infància, Ajuntament de Barcelona