Inici » Noticia » Jornada de treball: Xarxa per a la Inclusió Laboral i Pacte del Temps

Jornada de treball: Xarxa per a la Inclusió Laboral i Pacte del Temps

El passat 8 de juliol la Xarxa d'Empreses NUST (Nous Usos Socials del Temps) i la Xarxa per a la Inclusió Laboral de Barcelona van intercanviar experències i coneixement en gestió del temps, conciliació i corresponsabilitat.

El passat 8 de juliol va tenir lloc a la Casa Elizalde un espai de treball compartit entre la Xarxa d’empreses NUST (Nous Usos Socials del Temps) i la Xarxa per a la Inclusió Laboral de Barcelona (XIB), ambdues membres de l’Acord Ciutadà. Va ser un espai per compartir coneixement i crear sinèrgia en usos del temps, conciliació i corresponsabilitat.

En el marc de la Jornada, es va presentar el Pacte del Temps com un acord de ciutat per una organització del temps més saludable, igualitària i eficient. En aquest sentit, es van mostrar algunes de les mesures que s’estan duent a terme a nivell d’Ajuntament de Barcelona i a nivell d’empreses i organitzacions de la ciutat. A continuació, es va posar de relleu l’evolució de la Xarxa NUST i la mentoria com una forma innovadora d’assessorar empreses i organitzacions per una millora de la gestió del temps.

Seguidament, la Fundació Joia, membre d’ambdues xarxes, va presentar la seva eina d’e-treball com un cas d’èxit de l’organització implementada principalment en l’atenció directa a les persones usuàries i  que ha esdevingut un repte per ser un dels sectors dins l’entitat amb més dificultats per aterrar el teletreball degut a l’alta presencialitat derivada del tarannà del seu lloc de treball. A més, aquesta prova pilot s’ha portat a terme mitjançant la metodologia de gestió per competències que ha esdevingut clau per configurar i consolidar l’escenari previ a la posada en marxa del projecte. Cal afegir, que l’avaluació d’aquesta experiència ha estat positiva tant pel personal de l’organització com per l’usuari/a del servei.

Finalment, es va realitzar una dinàmica perquè les entitats coneguessin l’eina d’autoavaluació del Pacte del Temps i identifiquessin les diverses mesures que es poden implementar en relació a la gestió del temps en cadascun dels seus àmbits. En resum, van destacar que són necessàries les mesures de flexibilitat horària com la bossa d’hores, l’optimització del temps de les reunions, la desconnexió digital, el voluntariat corporatiu, la flexibilitat horària d’entrada i sortida i el teletreball. Es va posar sobre la taula la importància de disposar de Plans d’Igualtat i assegurar mesures per garantir l’accés de les dones als òrgans directius així com promocionar aquest tipus d’actuacions sobretot en sectors més feminitzats i relacionats amb la cura de les persones.