Barcelona Cultura
Skip to main content

ARQUITECTURA I URBANISME :: 2002

Ventura Valcarce Magdalena

Jurat: David Mackay (president)
Eduard Bru,
Dani Freixes,
Anatxu Zabalbescoa
Maria Rubert de Ventós

El jurat acorda, per unanimitat, atorgar el Premi d’Arquitectura i Urbanisme a Ventura Valcarce Magdalena, per l’Estació Mundet de la Línia 3 del Metro de Barcelona, “donada la qualitat de la seva implantació urbana que, mitjançant la llum natural i el caràcter i dimensió del seu accés, incorpora l’estació a l’espai públic ciutadà, així com per l’adequada solució del vestíbul i les andanes”.