Barcelona Cultura
Skip to main content

INVESTIGACIÓ TECNOLÒGICA :: 2002

Eugeni Oñate, Ramon Ribó, Enrique Escolano, Miquel de Riera i Jorge Suit

Jurat: Gabriel Ferrater (president)
Artur Serra
Jordi Isern
Francesc Esteva
Joaquim Casal

El jurat ha concedit el premi als investigadors del Centre Internacional de Mètodes Númerics d’Enginyeria (CIMNE) Eugeni Oñate, Ramon Ribó, Enrique Escolano, Miquel de Riera i Jorge Suit, “pel desenvolupament del Sistema GiD, una interfície gràfica innovadora i de fàcil utilització que permet la modelització geomètrica i la visualització dels resultats de simulacions numèriques”.