El barri de Navas és el més recent dels que componen l'actual districte de Sant Andreu. S'estén per part dels antics territoris del Clot i de la Sagrera, a banda i banda de l'avinguda Meridiana. El carrer de Las Navas de Tolosa n'és la via central i la que dona nom al barri. El centre neuràlgic és la plaça de Ferran Reyes, situada sobre l'avinguda Meridiana. Presideix la plaça l'església parroquial de Sant Joan Bosco, que destaca per l'originalitat de la seva coberta.

El barri té una part constituïda pels carrers que conserven la trama de l'eixample de Cerdà, mentre que una altra part la forma un conjunt molt popular anomenat Cases del Governador. Edificades en tres illes, i tres petites illes més, sobre el solar d'una antiga bòvila, les va construir l'Obra Sindical del Hogar l'any 1944, i les va inaugurar el governador Correa Veglison, del qual ha derivat el nom amb què són conegudes.

Per sota de l'actual avinguda Meridiana, el carrer dels Bofarull, avui parcialment per a vianants, era un dels antics eixos principals de la Sagrera. La remodelació de la Meridiana i de la plaça d'Islàndia han contribuït a renovar la imatge del barri i a refermar-ne la personalitat pròpia. La voluntat tenaç del veïnat, agrupat entorn de la seva associació, va ser decisiva fa uns anys per consolidar Navas com a barri diferenciat de la Sagrera.