Els Bombers duen a terme maniobres per intervenir en zones sense boques d’incendi

11/06/2024 - 09:32

Per tal d’estar preparats per intervenir en situacions d’emergència en què no hi ha pressió d’aigua o quan és molt baixa, membres del cos organitzen diverses sessions en parcs de Bombers en coordinació amb BCNneta.

Per a les maniobres, que tenen lloc als parcs de la Vall d’Hebron i de Sant Andreu, es fan servir un camió cisterna i autobomba de Bombers i una cisterna dels serveis de neteja. Tots dos vehicles s’emplacen en un mateix punt, es verifica que hi ha una obertura d’entrada d’aire a la cisterna i, a continuació, des d’aquest vehicle es proveeix d’aigua el camió de Bombers.

Després del primer buidatge, en cas que es necessiti més aigua, Bombers indica al conductor de Cuidem Barcelona l’emplaçament de l’hidrant més proper. També es fan formacions internes per donar a conèixer els diversos models de cisternes dels serveis de neteja de la ciutat. Cadascuna de les maniobres dura dues hores, aproximadament.

Les maniobres estan pensades per intervenir en entorns forestals o industrials, ja que en l’entorn urbà la ciutat té una xarxa extensa d’hidrants o boques d’incendis, que es pot consultar en aquest mapa.