Bombers de Barcelona posa a la disposició la consulta del mapa d'hidrants (boques d'incendis) de la ciutat de Barcelona. Aquesta informació s'actualitza anualment.