Bombers de Barcelona disposa de recursos humans i materials per dur a terme les activitats següents:

Extingir incendis del municipi i col·laborar, a demanda dels Bombers de la Generalitat de Catalunya, en els incendis de l’entorn.

 • Incendis en edificis d'habitatges i altres.
 • Incendis forestals.
 • Incendis en establiments industrials i magatzems de logística.
 • Incendis a la via pública.
 • Incendis del subsol.

Fer les tasques de salvament de persones en situació de risc, entre altres:

 • Accidents de trànsit, laborals i tots els que requereixin eines especialitzades per alliberar persones.
 • Persones atrapades en ascensors.
 • Accidents i emergències dels transports subterranis.
 • Persones atrapades o inconscients en habitatges.
 • Recerca de persones a pous, al port, etcètera.

Portar a terme les assistències tècniques pròpies de les diverses especialitzacions del Servei. Atesa l’experiència i el temps d’implantació del nostre servei al municipi, es duen a terme les tasques següents, entre altres:

 • Retirada de vehicles pesants de les vies bàsiques de trànsit.
 • Intervencions urgents de patologia de la construcció.
 • Actuacions derivades de fenòmens meteorològics.
 • Incidències a les diverses xarxes de subministrament energètic.
 • Desconnexió d'alarmes.
 • Tot tipus d'incidències a la via pública que presentin riscos per a les persones.

Executar les accions preventives necessàries per reduir els paràmetres de risc als diversos escenaris d'intervenció.

 • Recorreguts de prevenció operativa.
 • Vigilància forestal.
 • Vigilància d'actes de pública concurrència a la ciutat amb presència de foc.
 • Vigilància de càrregues i descàrregues de matèries perilloses al port.