El cos de Bombers de Barcelona col·labora amb la Generalitat de Catalunya:

  • En temes relacionats amb inspeccions, amb la Direcció General de Joc i d'Espectacles.
  • En temes d'intervenció en moments puntuals de molta activitat.
  • Per a la formació en temes d'inspecció, amb la Direcció General de Qualitat Ambiental.
  • En comissions de redacció de normatives i acords, en casos especials.

Amb la Subdelegació del Govern a Barcelona:

  • En temes relacionats amb les inspeccions de pirotècnia

A més, s'han signat convenis de col·laboració entre els Bombers de Barcelona i diferents entitats i organismes professionals per minimitzar els riscos i maximitzar la seguretat.

  • Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya i Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, per unificar criteris en la interpretació de la normativa vigent sobre les condicions de protecció contra incendis als edificis, establiments industrials, etcètera. Participació en jornades sobre temes de seguretat i condicions de protecció contra incendis.
  • Autoritat Portuària de Barcelona, en matèries de prevenció i actuació en cas de sinistre, tant per millorar la seguretat de les instal·lacions, els vaixells i les matèries emmagatzemades al port, com per evitar o disminuir els riscos a la ciutat.
  • Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), en les àrees de formació i recerca de nous procediments d'inspecció i control de nous materials. Amb aquesta finalitat, Bombers de Barcelona va cedir els equipaments del que va ser el Laboratori de Bombers per dur a terme assaigs de reacció al foc.