Bombers de Barcelona és l’organització, integrada a l’Ajuntament de Barcelona, que ofereix treballar per protegir les persones.

 • Millora de les condicions de seguretat de les persones que conviuen a la ciutat.
 • Actuació de manera preventiva als espais públics.
 • Atenció d’emergències per protegir i salvar vides.
 • Extinció d’incendis i salvaments.
 • Elaboració de plans de protecció civil, plans especials, mapes de riscos per reforçar la seguretat a edificis, instal·lacions, equipaments i infraestructures.

Qui s’hi pot presentar?

El sistema de selecció de bombers és d’oposició lliure. L’últim dia de presentació de sol·licituds els aspirants han de reunir, entre altres, els requisits següents:

 • Tenir la nacionalitat espanyola.
 • Haver complert els 18 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
 • Tenir el títol de graduat o graduada en educació secundària, o graduat o graduada escolar.
 • No patir cap malaltia excloent.
 • Tenir una alçada mínima d’1,55 m, les dones, i d’1,60 m els homes.
 • Estar en possessió del carnet de conduir C en vigor.

Consulta aquí tots els requisits i les condicions de participació de la darrera convocatòria.

Fases i proves

Procés selectiu

 1. Fase d’oposició.
 2. Fase de concurs.
 3. Fase de formació (curs selectiu).
 4. Fase de pràctiques.

Fase d'oposició

 • Test de coneixements generals.
 • Prova de català.
 • Prova de coneixements de llengua castellana.
 • Prova d’aptitud física.
 • Prova teoricopràctica.
 • Prova de conducció.
 • Proves de personalitat i competències.
 • Proves mèdiques.

Fase de formació i pràctiques

Superar el curs obligatori i selectiu de formació bàsica d’acord amb el títol de tècnic/a en prevenció, extinció d’incendis i salvament, a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC).

Presència al Saló de l’Ensenyament

Durant dos anys consecutius els cossos de seguretat de GUB i Bombers hi han estat presents. L’objectiu és donar a conèixer la seva activitat i presentar aquestes professions com a opcions estables i de futur, conèixer els requisits de participació, les condicions de treball, així com incentivar la promoció i la presència de dones en aquests cossos.

En l’edició del 2018, van ser presents al Saló de l’Ocupació amb xerrades orientatives:

 • Bombera, per què no?
 • Les dones a la GUB

Bombera, per què no?

El cos de bombers i bomberes és un dels cossos que, encara a dia d'avui, té una presència de dones molt escassa. Darrere aquesta realitat hi ha aspectes com la imatge social que se'n transmet o les dificultats per poder-hi accedir.

L'Ajuntament de Barcelona -a través de la Gerència de Seguretat i Prevenció, el Departament de Transversalitat de Gènere i Barcelona Activa- presenta un conjunt d'accions de sensibilització amb l'objectiu de revertir aquesta realitat, d'actualitzar la imatge que les dones tenen d'aquesta ocupació, i de donar a conèixer les opcions per tal de facilitar-los l'entrada al mercat laboral.

Com?

 • A través d'accions de sensibilització, que donin informació a les dones sobre la professió i els requisits d'accés.
 • Accions de formació en els sectors que s'indiquen en el procés selectiu per accedir al cos.
 • Formació competencial.