L’any 2014 es va presentar en nou Pla Director de Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS) pel període 2014-2025. L’objectiu principal del Pla és donar resposta a la necessitat d’adaptar i adequar el servei de Bombers de Barcelona als nous riscos que es poden produir a la ciutat, tant des del punt de vista del coneixement i la formació, com des de la incorporació de millors tècniques i estratègies d’intervenció.

Objectius:

  • Garantir la màxima eficiència dels serveis de l’Ajuntament de Barcelona
  • Optimitzar la distribució dels recursos disponibles
  • Consolidar la gestió integral d’emergències
  • Definir la carrera i la promoció interna de bombers

El Pla concreta i implementa els recursos necessaris que han de garantir el manteniment dels nivells de seguretat (prevenció) i la qualitat de la resposta davant les emergències tot reforçant l’acció preventiva en clau de proximitat.

Analitza les intervencions i de les circumstàncies de risc que es produeixen a la ciutat; planifica les futures situacions que s’hauran d’afrontar en els propers anys, canvi dels escenaris de risc com la urbanització de grans àrees urbanes, la creació de noves infraestructures de transport, la consolidació d’àrees logístiques de nova creació, les rehabilitacions i els canvis d’ús d’establiments.

El Pla atorga a Bombers, l’exercici de la responsabilitat de la gestió integral d’una emergència a la ciutat, planificació inicial, nivell de risc, recuperació plena amb coordinació amb el sistema integral d’emergències configurat per Bombers, Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra, Serveis d’emergències mèdiques i socials. 

Durant els darrers anys, les funcions d’aquest servei han anat variant progressivament passant del concepte de bombers a la d’un concepte més transversal on, a banda de la intervenció en incendis, es compta amb professionals que intervenen en salvaments, en situacions d’auxili, en incendis tecnològics, en fuites químiques, en la planificació d’esdeveniments i en moltes altres funcions.

Es potencia la vessant preventiva dels Bombers i la Protecció Civil enfortint la proximitat als col·lectius més vulnerables de les comunitats als barris, i millorant l’acció pedagògica i divulgativa.