La seva missió és divulgar les mesures de prevenció i d’autoprotecció entre els diversos col·lectius de la població a través de programes contra incendis. Aquests programes pretenen divulgar i explicar a diferents col·lectius de la societat com cal actuar davant el risc d’incendis, abans (prevenció) i després (autoprotecció).

A través de l’Aula de la Prevenció del Parc de la Vall d’Hebron es fan arribar aquests consells i s’hi duen a terme sessions formatives basades en la cultura de la prevenció. L’aula consta d’una sala d’exposicions, una aula de formació i un magatzem.

Els Bombers de Barcelona promovem, entre altres accions, la conscienciació i la divulgació de consells de prevenció i actuació en cas d'incendi. Donem a conèixer informacions útils i pràctiques per evitar possibles conseqüències negatives dels incendis i els accidents.

Les nostres activitats són experimentals, vivencials i empíriques. L'experiència, com a recurs pedagògic per promoure el coneixement, la protecció i la seguretat. A l'Aula de la Prevenció fem activitats variades per a diferents grups d'edat i necessitats formatives. 

L’Aula de la Prevenció és un espai formatiu i lúdic dels Bombers de Barcelona, situat a la planta 0 del Parc de Bombers de la Vall d’Hebron. L’objectiu educatiu és que nens, joves i adults sàpiguen i aprenguin a adoptar conductes correctes en situacions de risc, així com evitar aquestes situacions.

 

A més, s’hi treballa per conèixer els aspectes bàsics de la prevenció d’incendis i de l'autoprotecció davant les emergències o situacions de perill. S’utilitzen diversos recursos didàctics com ara vídeos, dibuixos, pràctiques reals de foc i fums. Es difon informació de Bombers per conèixer les seves funcions, així com els tipus de vehicles, les eines d'extinció i salvament, el vestuari de protecció, etcètera.

Proposta d’activitats

Conèixer els bombers. Infants de 6 anys

Aprenentatge de l'ofici de bomber: les feines, eines, vehicles, parcs i vestuari. Consells elementals de prevenció i autoprotecció. Taller pràctic de foc a la cuina (sense foc).

Prevenció i autoprotecció. Noies i nois de 8 a 16 anys

Conceptes de prevenció. Tècniques d'autoprotecció davant el foc, el fum i el gas. En aquesta activitat s’interactua amb el risc (simulacres de foc a la cuina i fum a l’habitatge). Es fan diferents tallers d'experimentació sobre conceptes de prevenció i autoprotecció i que són presents en el dia a dia. També s'explica com funciona el Servei de Bombers i el seu entorn de treball in situ.

Servei de Bombers

Presentació a l'Aula de la Prevenció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments de l'Ajuntament de Barcelona (SPEIS): qui som, on som, què fem, quines funcions tenim i raonament d'algunes dades del cos. Es treballa el concepte de prevenció, amb exemples a través de vídeos. L'activitat es complementa amb una visita a les instal·lacions i als vehicles per conèixer-ne les funcions, l'equipament i les característiques.

Programa d’activitats educatives a la ciutat (PAE)

Moltes entitats i institucions públiques i privades, integrades al Consell de Coordinació Pedagògica, impulsat per l’Institut d’Educació de Barcelona (Ajuntament de Barcelona), promouen diferents activitats adreçades als centres i l’alumnat. Entre moltíssimes propostes educatives, Bombers de Barcelona organitza visites i tallers per a les escoles. En total es fan quatre activitats diferents depenent de l’edat i les característiques de l’alumnat visitant:

  • Alumnes de 6 anys: “Coneguem els bombers”. S’hi mostra com és l’ofici de bomber, quines són les seves tasques, les eines que es fan servir, els vehicles i els parcs de la ciutat. També s’ofereixen consells elementals de prevenció i autoprotecció i el taller pràctic de com actuar davant un incendi a la cuina.
  • Prevenció i autoprotecció per a joves de 8 a 16 anys.
  • Aula de la Prevenció per a joves de 16 a 18 anys.
  • Alumnes de 10 a 16 anys: “Prevenció i autoprotecció”, consells de prevenció i tècniques d’autoprotecció.
  • Alumnes de 16 a 18 anys: “Servei de Bombers, Aula de la Prevenció”. Es fa una presentació del Cos de Bombers de Barcelona, es donen consells de prevenció d’incendis i es duu a terme una visita a les instal·lacions del parc.

Les accions formatives tenen una durada aproximada d’una hora i mitja entre la formació a l’aula i la visita a les instal·lacions. Els encarregats de dur a terme les accions formatives són els 28 monitors homologats per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya de què disposa Bombers actualment.

L’Aula és un espai independent dins el parc, per la qual cosa no interfereix en la seva activitat. L’entrada és diferent de la del parc, i fins i tot té una escala diferenciada per accedir a la sala d’útils, cosa que garanteix la seguretat de la feina dels bombers, i dels escolars, en tot moment.

A part de les activitats formatives que es fan a l’Aula, els diversos parcs de Bombers de la ciutat reben visites d’escoles i grups amb gairebé 2.500 visitants, i s’hi fan jornades de portes obertes.

Sol·licitud d’informació