Informe d’actuació dels Bombers de Barcelona

Sol·licitud d'un informe sobre una determinada intervenció dels Bombers de Barcelona, en l'extinció d'un incendi, en l'auxili a persones en perill o accidentades o accions motivades per deficiències en edificis o a la via pública, o qualsevol altre tipus d’actuació.

En tramitacions judicials es fa un certificat (signat pel secretari de l'Ajuntament de Barcelona).

Tallers de formació sanitària de Bombers de Barcelona

Cursos impartits pels Bombers de Barcelona adreçats als diplomats en infermeria, tècnics de transport sanitari i empreses afectades per la implantació de la Llei de riscos laborals.

Cursos de formació, prevenció i extinció d'incendis per a organismes, institucions i empreses

Cursos impartits pels Bombers de Barcelona adreçats als treballadors d'organismes, institucions i empreses que necessitin conèixer la utilització dels equips d'extinció d'incendis.

Hi ha tres nivells de curs: bàsic, intermedi i avançat.