Assessoraments

Els professionals autors dels projectes tenen a la seva disposició un equip de tècnics que donen resposta als dubtes d'interpretació de la normativa vigent de les condicions de protecció contra incendis.

Per concertar una entrevista, cal trucar al telèfon 93 291 53 01, de 10.00 a 13.00 hores o bé enviar un correu electrònic a prevencioincendis@bcn.cat

Plans d'emergència

L'assessorament en la redacció de plans d'emergència és una de les activitats dirigides a la divulgació dels conceptes d'autoprotecció davant situacions de risc.

Els tècnics de la Divisió de Prevenció poden facilitar les tasques de redacció, divulgació, implantació i manteniment de plans d'emergència, avalats per l'experiència que ofereix haver participat activament en la implantació de més de dos-cents plans d'emergència.

Per concertar un assessorament, cal trucar al telèfon 93 291 53 01, de 10.00 a 13.00 hores o bé enviar un correu electrònic a protecciocivil@bcn.cat

Inspeccions de prevenció

La inspecció d'activitats que ja s'estan desenvolupant és el mètode emprat per contrastar-ne el funcionament correcte i el compliment dels paràmetres normatius de la concessió de la llicència.

L'objectiu prioritari de la inspecció de Bombers és garantir la seguretat de les persones. És per això que es fan inspeccions en establiments de concurrència pública, en activitats diverses com la pirotècnia i en tot tipus d'esdeveniments per prevenir possibles situacions de risc per a les persones.

Informes de projectes, obres i activitats

Informes de projectes de llicència d'obres i llicència ambiental

A l’article 4 de participació de l'SPEIS en l'Ordenança municipal reguladora de les condicions de protecció contra incendis (ORPCI) s'estableixen quins són els projectes d'obra i d'activitat que requereixen un informe preceptiu del cos de bombers.