Uniforme institucional d'hivern

Vestit corporatiu per a actes de representació dels Bombers.

Equip de rescat urbà

Específic per a l'aplicació de les tècniques de rescat urbà, aplicant tècniques d'escalada. Format, entre altres, per cordes, casc d'escalada, polo de cotó, pantalons ignífugs, botes, arnès d'escalada, guants i complements d'escalada.

Equip de pluja i vent

Per a intervencions a l'exterior amb pluja o vent, a serveis de salvament o assistències tècniques sense risc d'incendi.

Equip d'intervenció en incendis forestals

Nivell de protecció específic per a aquest tipus d'incendis. Format per gorra de cotó, ulleres de protecció, polo de cotó, guants, pantalons de fibra ignífuga i botes amb tanca de mitja canya.

Equip d'intervenció de protecció per a treballs amb líquids

Nivell de protecció limitat a afectacions per esquitxos de líquids o en manipulacions de pols i sòlids. El seu ús es complementa amb l'equip de respiració autònoma, casc d'intervenció i guants.

Equip d'intervenció NBQ

Màxim nivell de protecció per a les intervencions esmentades. Incorpora a l’interior l'equip de respiració autònoma i el casc d'intervenció.

Equip d'intervenció bàsic per a incendis en entorn urbà

Tot l'equipament compleix els requeriments de la normativa UNE-EN específica per a les intervencions de Bombers.

Equip d'immersió per a rescat aquàtic

Segons les característiques dels treballs de rescat (en superfície, en profunditat, en aigües brutes, etcètera), es pot adaptar el tipus d’EPI.