La Taula per a la Interpretació de la Normativa de Seguretat contra Incendis té l'objectiu d'homogeneïtzar criteris d'aplicació de la normativa vigent de protecció contra incendis per al desenvolupament de projectes tècnics.