La protecció civil és un servei públic i l'Ajuntament té competències plenes en el seu terme municipal. L'Ajuntament, com a entitat bàsica de protecció civil, conjuntament amb altres administracions, disposa de capacitat general d'actuació, planificació i coordinació en aquesta matèria amb l'objectiu principal de garantir la protecció física de les persones i els seus béns en situació de risc col·lectiu greu, calamitat pública o catàstrofe extraordinària, en què la seguretat i la vida de les persones puguin perillar o sucumbir-hi massivament.

Per planificar aquesta coordinació, s'han establert una sèrie de plans d’emergència municipal que es mostren a continuació.

Si voleu consultar aquests documents feu clic aquí.
Si no disposeu d'un usuari per accedir-hi, truqueu al telèfon 93 291 53 01, de 10.00 a 12.00 hores.

Pla de protecció civil municipal

 • Document A: document bàsic
 • Document B: manuals d'actuació del pla
 • Document C: annexos generals
 • Document D: programa d'implantació i manteniment
 • Pla bàsic de protecció civil municipal per onada de calor
 • Protocol per ventades
 • Protocol d'actuació municipal per a les festes de la Mercè a la ciutat de Barcelona

Plans d'actuació municipal (PAM)

PAEM per a accidents greus en empreses amb risc químic

 • Fitxes d'intervenció en empreses SEVESO
 • Cartografia associada
  • Empreses del Port de Barcelona
  • Empreses del Consorci de la Zona Franca
  • Elements vulnerables

PAEM per a accidents en el transport de mercaderies perilloses

 • Cartografia associada, rutes de transport viari
  • Itinerari principal cap al port i la Zona Franca
  • Itinerari principal nord
  • Itinerari secundari per la ronda del Litoral
  • Cartografia associada, rutes de transport ferroviari
  • Elements vulnerables

PAEM per risc d'insuficiència drenant (inundacions)

 • Cartografia associada
  • Inundabilitat per insuficiència drenant
  • Avingudes del riu Llobregat
  • Avingudes del riu Besòs
 • Protocol pel mal estat de la mar

PAEM d'incendis forestals

 • Cartografia associada
  • Zones d'aplicació del Decret 64/1995, de prevenció d'incendis forestals (urbanitzacions)
  • Zones d'aplicació del Decret 123/2005 (franges)

PAEM per a neu i gel

 • Cartografia associada
  • Plànol d’emergència 1, zona alta
  • Plànol d’emergència 2, prioritat 1
  • Plànol d’emergència 2, prioritat 2

PAEM per a risc sísmic

 • Escenaris de risc sísmic
 • Informe executiu
 • Informe tècnic
 • Annexos

PAEM per risc de contaminació accidental de les aigües marines

 • Cartografia associada

PAM per a emergències radiològiques

 • Cartografia associada

PAM per a emergències aeronàutiques

 • Cartografia associada

Plans específics d'emergència municipal (PEEM)

PEEM per a accidents greus als túnels viaris

 • Cartografia específica
  • Ronda del Mig, Badal, Mitre, Camèlies i Rovira
  • Ronda del Litoral, pla de Palau, la Vila Olímpica, el Poblenou
  • Ronda de Dalt, Oreneta, Almansa
  • Vallvidrera

PEEM per a emergències en el transport ferroviari de viatgers

 • Xarxa de túnels ferroviaris de Barcelona
 • Ferrocarrils metropolitans de Barcelona
 • Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
 • ADIF-RENFE

PEEM per risc sanitari

 • Cartografia específica
  • Hospitals
  • Centres d'atenció primària

PEEM per manca de subministrament elèctric

 • Cartografia associada
  • Xarxa d’alta tensió (AT) (220 kV a 66 kV), zona Barcelona
  • Xarxa d'AT, zona Barcelona, propietat de FECSA-ENDESA
  • Subestacions i centres de repartiment, zona Barcelona

PEEM per manca de subministrament de gas

 • Cartografia associada
  • Xarxa de distribució de Barcelona