Afectacions al trànsit i vianants per les obres de millora a l'estació Maragall

18/06/2020 - 11:20

Els treballs preveuen afectacions al trànsit, amb talls de circulació i desviaments provisionals, i el tancament del vestíbul de Ramón Albó. També s'ocuparà la vorera de la placeta d'accés al metro.

Els treballs preveuen afectacions al trànsit, amb talls de circulació i desviaments provisionals, i el tancament del vestíbul de Ramón Albó. També s'ocuparà la vorera de la placeta d'accés al metro.

Les obres tenen per objecte la millora de l’accessibilitat de l’intercanviador de les línies L4-L5 a la parada de Maragall i s’allargaran fins al març de 2022. Les afectacions al trànsit rodat preveuen talls i desviaments provisionals, que es concentraran en el període estival. Pel que fa a la circulació de vianants, hi haurà afectacions en superfície per la realització dels nous accessos. En aquest sentit, es tanca el vestíbul Ramon Albó durant la fase d’execució de la reforma i els intercanvis entre les línies 4 i 5 es farà per superfície. També hi haurà ocupació en vorera de la placeta d’accés al metro per a les casetes d’obra i els abassegaments.

Les intervencions consisteixen a l’execució dels següents treballs:

​​Línia 4: Enderroc i substitució del vestíbul existent a Ronda Guinardó. Aquest accés en l’actualitat només disposa d’accessos amb escales fixes, i se substituirà per un nou vestíbul que ocuparà el mateix lloc que l’actual (Ronda Guinardó, núm. 235 en superfície) i tindrà dos accessos des del carrer amb escales fixes, un a cada vorera de la Ronda Guinardó, més un ascensor. Els accessos des del vestíbul d’estació a cada andana es faran amb una escala fixa i una mecànica. ​

Línia 5: Enderroc i substitució del vestíbul existent a Ramon Albó. ​En aquest vestíbul es realitzarà una important reforma interior, però mantenint en allò bàsic l’actual estructura del vestíbul. Es mantindrà l’actual accés al carrer, format per una escala mecànica i una escala fixa. Es muntarà un ascensor de connexió carrer-vestíbul aprofitant l’obertura existent en la coberta. A l’interior del vestíbul, les reformes que s’hi realitzaran són: substitució de les actuals escales (una fixa i una mecànica) d’accés a andanes per alliberar l’espai per la instal·lació de l’ascensor de connexió vestíbul- andana, canvi d’ubicació les barreres tarifàries i la cabina del Cap d’Estació i enderroc parcial de  l’antic mur de tancament de l’estació. per recol·locar les primeres.

Intercanviador L4-L5: Adaptació del passadís de connexió entre ambdues línies. Substitució de les escales existents per rampes de manera que el passadís esdevingui adaptat. Per poder dur a terme aquesta operació, cal executar recalçaments estructurals i desviar serveis. Per altra banda, a la preandana de connexió amb L4 es projectaran dos ascensors per culminar l’adaptació de l’intercanviador de Maragall

Recrescuts andanes L4 i L5 per fer-les adaptades:  Ajusts en planta i alçat de les cotes de l’andana, per tal d’eliminar els desnivells en vertical i horitzontal, tot respectant la zona de gàlib del tren, amb l’objecte de facilitar l’embarcament ​a usuaris amb diversitat funcional.​
Aquest treballs impliquen afectacions a la mobilitat de vehicles i vianants: